TS 225 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Akılcı İlaç Kullanımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 225
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin akılcı ilaç kullanımının önemi ve akılcı olmayan ilaç tedavisi örnekleri ile akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını öğrenmeleri, akılcı olmayan ilaç kullanımının önlenmesi, akılcı ilaç tedavisi için uygulama ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akılcı ilaç kullanımının önemini açıklayabilecektir.
  • Akılcı ilaç kullanımına yönelik ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları sayabilecektir.
  • Akılcı ilaç kullanımı ve farmakoekonomik verilerin klinik durumlardaki önemini açıklayabilecektir.
  • Akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını sayabilecektir.
  • Özel hasta gruplarında (yaşlılarda, çocuklarda, hamilelerde ve psikiyatride) akılcı ilaç kullanımının özelliklerini tanımlayabilecektir.
Tanımı Akılcı ilaç kullanımının tanımı, ilkeleri, farmakoekonomi, klinik örnekler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, giriş, amaç, öğrenim hedefleri
2 İlaçların uygulanma yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 İlaçların Emilimi, Dağılımı, Biyotransformasyonu, Metabolizması ve Atılımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler, İlaç Etkileşimleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Akılcı İlaç Kullanımı Nedir Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Türkiye’de ve Dünyada Akılcı İlaç Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Sağlık Hizmeti Sunanların ve Hizmet Alanların Akılcı İlaç Kullanımındaki Rolleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Farmakoekonomi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Özel Hasta Grubunda Akılcı İlaç Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Olgu Tartışmaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Olgu Tartışmaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Dersin Kitabı Nafiz Akman, Özgür Sürenkök. Hidroterapi ve akuatik rehabilitasyon. Haberal Eğitim Vakfı, 2006
Diğer Kaynaklar Prof.Dr. Zeki Karagülle. Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı, Nobel Tıp Kitabevi, 2002

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest