TS 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevresel Düzenleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 209
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin çalıştıkları ortama uygun çevresel düzenlemelerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çalışma alanı antropometri ilişkisini açıklayabilecektir.
  • Vücudun mekaniğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.
  • Çalışma alanını ergonomiye uygun düzenleyebilecektir.
  • Kimyasal ve diğer çevresel faktörlerin (gürültü, aydınlatma ve elektromanyetik kirlilik) çalışan üzerine etkisini açıklayabilecektir.
  • Zaman yönetimini tanımlayabilecektir.
Tanımı Teknolojik Toplum, Anatomi, Antropometri, Biyomekanik, Kinezyoloji, Çalışma Alanı Boyut Hesabı, Çalışma Alanının Ergonomiye Uygun Organizasyonu, Ofis Ergonomisi, Çalışma Alanı Tasarımı, Zaman Yönetimi, Görme ve Aydınlatma – Duyma ve Gürültü, Gürültü kirliliği ve Elektromanyetik kirlilik, Ortam ve Kimyasal Çevre

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknolojik Toplum, Anatomi, Antropometri
2 Biyomekaniğe giriş
3 Kinezyolojiye giriş
4 Çalışma Alanı Boyut Hesabı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Çalışma Alanının Ergonomiye Uygun Organizasyonu Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Ofis Ergonomisi, Çalışma Alanı Tasarımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Zaman Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Görme ve Aydınlatma – Duyma ve Gürültü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Gürültü kirliliği ve Elektromanyetik kirlilik Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Ortam ve Kimyasal Çevre Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Tasarım Uygulama Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Örnek Olay Analizi Öğretim elemanının vereceği olgular
14 Örnek Olay Analizi Öğretim elemanının vereceği olgular
15 Örnek Olay Analizi Öğretim elemanının vereceği olgular
16 Final

 

Dersin Kitabı • Work Design – Occupational Ergonomics, S. Konz, S. Johnson, Holcomb Hathaway, 2008
Diğer Kaynaklar Öğretim elemanının vereceği notlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
13
    Toplam
85

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest