TS 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Geliştirilmesi Projeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Organize edilmiş sağlıkta iyileştirme projeleri ile kuramsal ve uygulamalı olarak öğrencilerimizin sorumluluk bilincini, uygulama esnasında işbirligi, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmek; çevre sağlık koşullarını düzeltmeye, bireylere sağlık bilgisi vererek sağlık konularında farkındalık oluşturmaya, toplum ihtiyaçlarına karsı duyarlılık geliştirmeye katkıda bulunmak ve bu konularda süreklilik sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Proje tanımını yapabilir,
  • Projelendirme sürecini(araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme) tanımlayabilir,
  • Projelendirme sürecinde genel iletişim tekniklerini kullanabilir,
  • Yaratıcı fikir geliştirme metotlarını kullanarak yerel ve evrensel projeler üretebilir,
  • Proje konusu ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
Ders Tanımı Etkin İletişim Teknikleri, Topluma Hizmet Uygulama Alanları,Topluma Hizmet Projesini Projelendirme Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme), İş Fikri Üretme//Proje konularının belirlenmesi, Proje Sürecinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi konularında kuramsal ve uygulamalı bilgiler aktarılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etkin İletişim Teknikleri Halkla İlişkiler Sayfa: 110-113
2 Topluma Hizmet Uygulama Alanları Anadolu Üniversitesi Web sitesi
3 Proje Kavramı, Proje Tipleri, Proje Hedefleri, http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/kapasite_gelistirme/hizmet_ici_egitim
4 Projenin Yönetimi Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme)// Proje Gruplarının ve Projelerin Belirlenmesi http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/kapasite_gelistirme/hizmet_ici_egitim
5 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
6 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
7 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
8 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
9 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
10 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
11 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
12 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
13 Grup Projelerinin Teslimi ve Sunumu
14 Grup Projelerinin Teslimi ve Sunumu
15 Final/
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Doç. Dr. Başok, N. ve Yrd. Doç. DEĞİRMEN C(2014), Teorikten Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Ankara, 5. Baskı.

iibf.anadolu.edu.tr Sitesi Topluma Hizmet Uygulamaları İle İlgili İçerik Bilgilendirmesi

MEB ÖGDEP salytı

Önerilen Okumalar/Materyaller

http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/kapasite_gelistirme/hizmet_ici_egitim

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
75
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
85
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest