TS 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Topluma Hizmet Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı • Kuramsal ve uygulamalı olarak öğrencilerimizin sorumluluk bilincini, uygulama esnasında işbirligi, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmek,////• Organize edilmiş sağlıkta iyileştirme projeleri ile çevre sağlık koşullarını düzeltmeye, bireylere sağlık bilgisi vererek sağlık konularında farkındalık oluşturmaya, toplum ihtiyaçlarına karsı duyarlılık geliştirmeye katkıda bulunmak ve bu konularda süreklilik sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Proje tanımını yapabilir,
  • Projelendirme sürecini(araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme) tanımlayabilir,
  • Projelendirme sürecinde genel iletişim tekniklerini kullanabilir,
  • Yaratıcı fikir geliştirme metotlarını kullanarak yerel ve evrensel projeler üretebilir,
  • Proje konusu ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
Tanımı Etkin İletişim Teknikleri, Topluma Hizmet Uygulama Alanları,Topluma Hizmet Projesiin Projelendirme Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme), İş Fikri Üretme//Proje konularının belirlenmesi, Proje Sürecinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etkin İletişim Teknikleri Halkla İlişkiler Sayfa: 110-113
2 Topluma Hizmet Uygulama Alanları Anadolu Üniversitesi Web sitesi
3 Proje nedir? Proje çeşitleri Proje yönetimi Proje ve Faaliyetlerin Projelendirilmesi
4 Projenin Projelendirme Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme) Proje ve Faaliyetlerin Projelendirilmesi
5 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
6 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
7 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
8 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
9 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
10 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
11 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
12 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
13 Grup Projelerinin Teslimi ve Sunumu
14 Final/Proje Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Doç. Dr. Başok, N. ve Yrd. Doç. DEĞİRMEN C(2014), Teorikten Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Ankara, 5. Baskı.// Baskın L(2008), Halkla İlişkiler, İstanbul,  Bilgin, L.(2008), Halkla İlişkiler, İstanbul, 1. Baskı//iibf.anadolu.edu.tr Sitesi Topluma Hizmet Uygulamaları İle İlgili İçerik Bilgilendirmesi// MEB ÖGDEP salytı

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
80
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
15
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
85
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest