TS 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlıkta Araştırma Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 206
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları hakkında bilgi edinmesi; araştırma konusunu ve yöntemini belirleme, geliştirme, projelendirme ve sonuçlandırma aşamalarını kavraması; veri toplamada kullanılan yöntemleri, geçerli ve güvenilir veri toplama için yapılması gerekenleri kavraması, toplanan verilere uygulanabilecek istatistik yöntemleri konusunda bilgi edinmesi; sunulan bulguları kavraması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma ve araştırma türleri ile ilgili genel bilgileri aktarabilir
  • Kütüphane araştırması hakkında bilgi verebilir
  • Araştırmalarda istatistik ve anket kullanımı hakkında bilgi verebilir
  • Araştırmalarda veri analizi ve sonuçların yazılmasını açıklayabilir
  • Araştırma sonuçlarının sözlü olarak sunulması hakkında bilgi verebilir
Tanımı Araştırma ve araştırma türleri, kütüphane araştırması, araştırmalarda istatistik ve anket ,araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda elde edilen verilerin analizi ve sonuçların rapor veya tez olarak yazılması, araştırma sonuçlarının sözlü sunumu ve sunum kuralları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı, Bilimsel yöntem Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
2 Araştırmanın temel ilkeleri Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
3 Araştırmanın temel nitelikleri Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
4 Araştırma tipleri 1 Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
5 Araştırma tipleri 2 Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
6 Araştırmada elde edilen hızlar Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
7 Araştırmada hız içeren kavramlar Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
8 Ara Sınav
9 Araştırma planlama Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
10 Araştırma yöntemi Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
11 Araştırma değişkenleri Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
12 Veri toplama Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
13 Verinin çözümlemeye hazırlanması Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
14 Verinin tablo ve grafikle sunumu Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
15 Veri çözümlemenin temeli Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Öğretim elemanının notları
Diğer Kaynaklar 1. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri, Gazanfer Aksakoğlu, DEÜ Rektörlük Matbaası. 2. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu Hatipoğlu Yayıncılık 2004.\n3. Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri. Servet Özgür. Güneş Tıp Kitabevi\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest