TS 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İlk Yardım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 120
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda kazazedeye olay yerinde ve çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek için ilaçsız uygulama yapabilmeleri ve triajı gerçekleştirebilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlkyardımın önemini kavrayabilecektir
  • Kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık, burkulmalarda, zehirlenmelerde, yanıklarda ilk yardım uygulayabilecektir.
  • Acil bakım gerektiren hastalıklarda, boğulmalarda, ısırma ve sokmalarda, sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım uygulayabilecektir.
  • Gerektiğnde yetişkine CPR uygulayabileceklerdir.
  • Gerektiğinde bebek ve çocuğa CPR uygulayabileceklerdir.
Tanımı İlkyardımın önemi, Temel yaşam desteği (yetişkin-çocuk-bebek), Yabancı cisim tıkanıklığında (soluk yolu-yetişkin-çocuk-bebek) ilkyardım, Kanama ve yaralanmalarda ilkyardım, Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, Zehirlenmelerde ilk yardım, Yanıklarda ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Boğulmalarda ilk yardım, Isırma ve sokmalarda ilk yardım, Sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım, Acil tasıma teknikleri ve uygulaması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Giriş - Genel İlk yardım bilgileri, İlk yardımın önemi, Hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 25
2 Temel yaşam desteği (yetişkin-çocuk-bebek) International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 122-134
3 Temel yaşam desteği (CPR) uygulama International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 122-134
4 Yabancı cisim tıkanıklığında (soluk yolu -yetişkin, çocuk, bebek) ilkyardım. International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 74-78
5 Yabancı cisim tıkanıklığında ilk yardım uygulama International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 74-78
6 Kanama ve şok'ta ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 81-83
7 Yaralanmalarda (Kırık, çıkık, burkulmalar) ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 91-93
8 ARA SINAV
9 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım (bilinç bozukluklarında) International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 54-72
10 Allerjik reaksiyon ve Zehirlenmelerde ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 48-53
11 Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 97-101
12 Boğulmalarda ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 113-119
13 Isırma ve sokmalarda ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 104-110
14 Acil taşıma teknikleri. International first aid and resuscitation guidelines 2016
15 FİNAL Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı • AHA (Amerikan Kalp Derneği) basic life support, ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) basic life support, Red Cross- basic life support, International first aid and resuscitation guidelines 2016
Diğer Kaynaklar Dersin hocasının göstereceği kaynaklar, Power point sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest