TS 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Davranış Bilimleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 107
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan davranışının temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • İnsan davranışının gelişim basamaklarını tanımlayabilir.
  • İnsanların öğrenme, güdülenme ve algılama gibi süreçlerinin nasıl işlediğini tanımlayabilir.
  • Kişilik ve kişilik kuramlarını açıklayabilir.
  • Sosyal yaşam içinde insan davranış özelliklerini tartışabilir.
Tanımı Bu ders; Davranış bilimleri yaklaşım türleri ve araştırma yöntemleri, duyum ve algılama, öğrenme, bellek, bilişim: dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünce, güdülenme ve heyecan, kişilik ve kişilik kuramları, davranış bozuklukları, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi konularını kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Davranış Bilimlerine Giriş
2 Davranış Bilimleri Yaklaşım Türleri ve Araştırma Yöntemleri Öğretim elT. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 3-22 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 26-34 ve 40-45emanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Duyum ve Algılama T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 222-257 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 99-136
4 Öğrenme T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 65-92 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 140-167
5 Bellek T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 93-126 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 170-197
6 Düşünme ve Problem Çözme T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 128-148 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 201-226
7 Güdülenme ve Heyecan T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 171-220 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 229-286
8 ARA SINAV
9 Kişilik T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 285-304 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 403-430
10 Kişilik Kuramları T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 285-304 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 403-430
11 Davranış Bozuklukları T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 305- 334 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 434-470
12 Sosyal Psikoloji T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 359-380 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 514-555
13 Gelişim Psikolojisi Onur Bekir, Gelişim Psikolojisi, Ankara (2006): İmge Kitabevi, s.s.55-172
14 Gelişim Psikolojisi Onur Bekir, Gelişim Psikolojisi, Ankara (2006): İmge Kitabevi, s.s.285-398
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı • T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi • Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi • Onur Bekir, Gelişim Psikolojisi, Ankara (2006): İmge Kitabevi • Davranış Bilimleri, Feyzullah Eroğlu, İstanbul: 2009, Beta Basın Yayım. • Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Ankara: 2000, Gazi Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Salih Güney, Ankara: 2011, Nobel Yayın Dağıtım. • Davranış Bilimleri, Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Ankara: 2008, Gazi Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Öznur Yüksel, İstanbul: 2006, Gazi Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Recai coştur, Ankara: 2012, Siyasal Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Yıldız Dilek Ertürk, İstanbul: 2013, Kutup Yıldızı Yayınları. 2. Onur Bekir, Gelişim Psikolojisi, Ankara (2006): İmge Kitabevi
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest