TS 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Terminoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 105
Güz
2
0
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, tıp mesleğinde kullanılan özgün mesleksel terimlerin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını öğrenip, gerekli durumlarda kayıt edebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi terminolojiye ait terimleri kavrayabilecektir
  • Sistemlere ait tıbbi terimleri anlar ve yazabilecektir
  • Tıbbi terimler ve hastalıklar arasında ilişki kurabilecektir
  • Öğrendiği bilgiler sayesinde, hastaları yönlendirme becerisi kazanabilecektir
  • Tıbbi terimleri kayıt altına alabilme becerisi kazanabilecektir
Ders Tanımı Tıbbi terminolojiye giriş, Terminolojide ön ve son ekler \\nKan Hastalıkları Terminolojisi,\\nTanısal Terminoloji,\\nSolunum Sistemi Terminolojisi,\\nHareket Sistemi Terminolojisi,\\nKardiyovasküler Sistem Terminolojisi, \\nÜriner ve Genital Sistem Terminolojisi, Gastro-İntestinal Sistem Terminolojisi,\nGöz ve KBB Terminolojisi\nEndokrin Sistem ve Dermatoloji Terminolojisi,\nSinir Sistemi ve Psikiyatri Terminolojisi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve Derse Giriş S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 13-54
2 Terminolojide ön ve son ekler. Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 2-24 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 59-66 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Tanısal Terminoloji. Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 148-178 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 67-85 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Hareket Sistemi Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 98-118 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 97-107 Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Solunum Sistemi Terminolojisi. Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 24-54 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 109-114 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Kardiyovasküler Sistem Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 24-54 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 115-123 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Kardiyovasküler Sistem Terminolojisi 2 Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 54-82 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 125-131 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Gastro-İntestinal Sistem Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 24-82 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 133-143 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Üriner Sistem Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 98-118 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 145-150 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Genital Sistem Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 98-118 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 151-158 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Dermatoloji ve Endokrin Sistem Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 54-98 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 185-192 Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Sinir Sistemi ve Psikiyatri Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 82-98 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 167-176 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Göz ve KBB Terminolojisi Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964 sayfa 54-82 S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 177-185 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, 2012. ISBN 9789750611964
Önerilen Okumalar/Materyaller • Sebahat Ekinci, Gül Hatipoğlu, Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. • Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri). Ankara, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
15
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest