TS 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anatomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 101
Güz
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, anatomik terminolojiyi anlaması, vücut sistemlerinin topografik anatomilerini ve yapılarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anatomik terminolojide kullanılan temel sözcükleri açıklar.
  • Kas-iskelet sisteminin yapısını tanımlar.
  • Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Sindirim sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Ürogenital sistemin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Endokrin sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Sinir sistemi ve duyu organlarının yapısını tanımlar.
Tanımı Bu ders: Anatomi ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, vücut sistemlerinin anatomik yapılarını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı, İnsan vücudunun organizasyonu Terminolojiye giriş Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.1-6
2 Tıbbi ve anatomik terminoloji Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.8-14
3 Hareket sisteminin yapısı – Kemikler Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.15-53
4 Hareket sisteminin yapısı – Eklemler ve Kaslar Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.58-72
5 Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.74-118
6 Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısı – Kalp Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.121-127
7 Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısı – Damarlar-lenfatik sistem Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.129-158
8 Ara Sınav
9 Boşaltım sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s. 210-215
10 Sindirim sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.160-186.
11 Endokrin sistem topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.241-247
12 Genital sistem topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.216-237
13 Sinir sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.249-299
14 Sinir sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.249-299
15 Duyu organlarının anatomisi Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.306-324
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı

-Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi 6.baskı s.

Diğer Kaynaklar

- Sağlık ve Spor Yüksekokulları İçin İşlevsel Anatomi, Lokman Öztürk. Altın Nokta Yayınları, 2012 - Fonksiyonel Anatomi: Baş, Boyun ve İç Organlar , Prof. Dr. Bedia SANCAK, Prof. Dr. Meserret CUMHUR. Güneş Tıp Kitabevi, 2012 ISBN: 9787064149 - Tıp Fakültesi Öğrencileri için Gray’s anatomi, Drake R., Vogl AW., Mitchell AW. 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011. - Anatomi ve Fizyoloji, Abdurrahman AKTÜMSEK,Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.  -Anatomide Başarı Topografik Anatomi Çalışma Kitabı, Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. 2011 ISBN: 9789754208177 - Resimli Sistematik Anatomi. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevi,2013 ISBN: 9789754209495,

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
6
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest