TDS 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinikte eğitim ve uygulama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 215
Güz
0
6
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere verilen bilgi, beceri ve davranışların iş ortamında uygulamasını yaptırarak tıbbi sekreterlik mesleği için gereksinim duyulan pratik eğitimin yapılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Hasta işlemlerini tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak gerçekleştirebilir.Hasta işlemlerini tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak gerçekleştirebilir.
  • Yazışma ve dosyalama yapabilir, büro yönetimi işlemlerini yürütüp organizasyon yapabilir.
  • Sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirebilir.
  • Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
  • Kurumun aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
  • İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının gereklerini yerine getirebilir.
  • Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alacak işlemleri yürütebilir.
Ders Tanımı Öğrencilerimize eğitim dönemi içinde okul müfredatı ile kazandırılan teorik alt yapının, uygulama yaptıkları sağlık kurumlarında pratiğe dönüştürülmesini sağlamaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması Klinik Uygulama
2 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
3 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
4 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
5 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
6 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
7 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
8 ARA SINAV
9 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
10 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
11 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
12 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
13 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
14 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme// iş akışı oluşturma//Klinik Uygulama Klinik Uygulama
15 FİNAL SINAVI
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
  1. Ataklı A., Kaplan A., Yılmaz A., v.d., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Ankara, 2016. ISBN 978-975-277-604-3
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

ICD-9 CM • ICD-10 Hacettepe University Classification Booklet

SKS-Hospital

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
50
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
10
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
10
Ara Sınavlar
1
7
Final Sınavı
1
7
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest