TDS 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinikte eğitim ve uygulama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 215
Güz
0
6
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere verilen bilgi, beceri ve davranışların iş ortamında uygulamasını yaptırarak tıbbi sekreterlik mesleği için gereksinim duyulan pratik eğitimin yapılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • • Hasta işlemlerini tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak gerçekleştirebilir.
 • Hasta işlemlerini tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak gerçekleştirebilir.
 • Yazışma ve dosyalama yapabilir, büro yönetimi işlemlerini yürütüp organizasyon yapabilir.
 • İstatistik işlemlerini yapabilir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirebilir.
 • • Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
 • Kurumun aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 • İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının gereklerini yerine getirebilir.
 • Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alacak işlemleri yürütebilir.
Tanımı Öğrencilerimize eğitim dönemi içinde okul müfredatı ile kazandırılan teorik alt yapının, uygulama yaptıkları sağlık kurumlarında pratiğe dönüştürülmesini sağlamaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması Klinik Uygulama
2 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Klinik Uygulama
3 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
4 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
5 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
6 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
7 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
8 ARA SINAV, öğrencinin ara rapor sunumu
9 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
10 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
11 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
12 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
13 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
14 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
15 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama. Klinik Uygulama
16 FİNAL SINAVI, öğrencinin final rapor sunumu

 

Dersin Kitabı

1-Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002. 2-Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 

Diğer Kaynaklar

1-Sümbüloğlu K., Çelebioğlu, T., Sağlık İstatistiği, Ankara, 1995.

2-ICD-9 CM • ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı

3-Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Sağlık Bakanlığı, 2004

4-Balcı, A.E, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler, İzmir, 2001.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
10
10
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
10
1
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest