TDS 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılı Anlatım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 214
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin yazılı ifade becerilerini geliştirmek, yazılı anlatım türlerini öğrenmelerini sağlamak ve yazma becerilerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılı anlatımı ve türlerini tanımlar.
  • Metinlerde oluşabilecek anlatım bozukluklarını giderir.
  • Yazıda kuralına uygun paragraf oluşturur.
  • Kuralına uygun kompozisyon yazar.
  • Kendisinden istenilen metin türünü kuralına uygun olarak oluşturur.
Tanımı Yazışmaları doğru yapabilmek için gerekli olan kuralları, yazı dilinin özelliklerini, yazıda meydana gelebilecek bozukları, kompozisyon yazabilmeyi, metin çeşitlerini not alma ve özetleme tekniklerini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı. Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri
2 Yazım kuralları Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 381-390
3 Yazı tekniklerine göre bir metnin düzenlenmesi Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 393-406
4 Paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları) Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 197-200
5 Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz
6 Yazılı anlatım (kontrollü yazma, serbest yazma) Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 218-226
7 Yazılı anlatım (dikte yöntemi, güdümlü yazma) Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 218-226
8 Ara sınav
9 Anlatım bozuklukları Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 229-234
10 Anlatım bozuklukları Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz Gündüz s: 229-234
11 Form yazılar (dilekçe, mektup, özgeçmiş, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, tebliğ) Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 243-256
12 Form yazılar (dilekçe, mektup, özgeçmiş, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, tebliğ) Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 243-256
13 Öğretici metinler (makale, bilimsel yazılar, eleştiri, deneme, köşe yazısı, anı, günce, biyografi) hakkında kuramsal bilgiler Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz s: 261-323
14 Genel tekrar ve alıştırmalar Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz. Akçağ Yayınları, 2013
Diğer Kaynaklar Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Editör Adnan KARADÜZ, A Pegem Akademi, Ankara 2011 Yazılı Anlatım, Hüseyin Ağca Sözlü ve Yazılı Anlatım Etkinlikleri, Yavuz Bayram İyi ve Doğru Yazma Usulleri, F. Abdullah Tansel

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
11
    Toplam
84

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest