TDS 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kanser Kayıt Prensipleri ve Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 210
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kanser hastalarının dosyasında tanı, tedavi ve sonuç bilgileri yanında tümörün primer yerleşim yeri, hücre tipi, lateralitesi, evresi v.b., konusunda bilgi veren terimler de yer alır. Kanser kayıt elemanı, bu derste anlatılan kurallar ile uluslararası kanser kayıt standartlarına göre hazırlanmış “yardımcı el kitapları”nı kullanarak bu terimlerin tanı ve / tedaviye ait olduğuna ve/ tümörün primer lokalizasyonuna ve / tipini tanımladığına vb. karar verebilmeyi öğrenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kanser tedavisi ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir
  • Veri toplama kaynakları ve özetleme ilkelerini açıklayabilecektir
  • TNM Özet Evre İlkeleri ve ICD-O Kodlama ilkelerini açıklayabilecektir
  • Primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazların yazılışını tanımlayabilecektir
  • Kanser olgularını doğru olarak kayıt edebilecektir
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Kanser kayıt sistemi; tarihçesi, amaçları, kullanımı Kanser tedavisi ile ilgili kavramlar Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
3 Veri toplama kaynakları, özetleme ilkeleri Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
4 Kanser patolojisine giriş: Temel kavramlar Primer yerleşim yeri (topografi) Morfoloji/Histoloji Metastaz, Rekürrens,Yayılma Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
5 Kanser patolojisine giriş: Temel kavramlar Primeri Bilinmeyen Tümörler Çoğul Primer Tümörler Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
6 Kanser kayıtlarında TNM Özet Evre İlkeleri ve ICD-O Kodlama İlkeleri TNM Özet Evre İlkeleri ve ICD-O Kodlama İlkeleri Uygulama TNM Özet Evre ilkelerinin ve ICD-O Kodlama ilkelerinin kanserli olgular üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
7 Malign neoplazmlar Memenin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (örnek; meme) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
8 ARA SINAV
9 Malign Neoplaziler Solunum sisteminin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; akciğer) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
10 Malign Neoplaziler Baş-boyunun primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; larynx) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
11 Kadın üreme sisteminin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Genitoüriner sistemin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; serviks, böbrek, mesane, prostat) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
12 Malign Neoplaziler Derinin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; deri) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
13 Kanser İstatistikleri; kanser insidans verisinin analizi ve rapor edilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
14 GENEL UYGULAMA Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
15 GENEL UYGULAMA Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar 1- O.M.JENSEN, D.M.PARKIN, R.MACLENNAN, C.S. MUIR and R.G.SKEET(Edts). CANCER REGISTRATION PRINCIPLES AND METHODS. IARC Scientific Publications, No:95, Lyon, 1991 2- D.ESTEBAN, S.WHELAN, A.LAUDICO and D.M.PARKIN. MANUAL FOR CANCER REGISTRY PERSONNEL. IARC Technical Report, No: 10, Lyon,1995. ÇEVİRİ: G.Ö.AYDEMİR., A ARICAN., F SAÇAKLIOĞLU.,C FİDANER. KANSER KAYIT ELEMANI EL KİTABI.Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı, Ankara, 1998 3- CANCER REGISTRIES IN EPIDEMIOLOGIC RESEARCH(Editorial). CANCER CAUSES & CONTROL, Official journal of IACR. V: 7, N: 3, ISSN 0957-5243, 1996 4- D.M. PARKIN, V.W.CHEN, J.FERLAY, J.GALCERAN, H.H.STORM and S.L.WHELAN. COMPARABILITY and QUALITY CONTROL IN CANCER REGISTRATION. IARC Technical Report No: 19, Lyon, 1994. 5- PERCY C., HOLTEN VV.,MUIR C. INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES FOR ONCOLOGY (ICD-O), WHO GENEVA 1990. ÇEVİRİ:CANDA Ş. ULUSLARARASI HASTALIK SINIFLANDIRMASI:ONKOLOJİ (UHS-O), EGE ÜNİVERSİTESİ KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ, NO: 1, İZMİR 1992 6- BERRINO F., BROWN C., MOLLER T.,SOBIN L. EXTENT OF DISEASE.- CONDENSED TNM SYSTEM. EUROPEAN NETWORK OF CANCER REGISTRIES- ENCR RECOMMENDATIONS, 2000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest