TDS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 207
Güz
2
4
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin örgütlerin temel girdisi olan insan gücünün örgüt içindeki davranışları, örgütsel iletişimin önemi , örgütsel değişimin yansımaları, stres yönetimi, güdülenme ve örgütsel bağlılık kavramlarına yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır..
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması sistemlerinin uygulama alanlarını tanımlayabilir.
  • Sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
  • Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
  • Kurumun aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
  • İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının gereklerini yerine getirebilir.
  • Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alacak işlemleri yürütebilir
  • Sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirebilir
Tanımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili hizmetlerde hedefler, potfolyo kayıtlarındaki olgu analizi, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemleri; tarihsel gelişimi sınıflandırma sistemlerinin amacı sınıflandırma sistemlerinin önemi kullanılan sınıflandırma sistemleri ve özellikleri hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye’deki kullanımı ICD; ICD hakkında genel bilgiler ele alınacaktır. Konuların teorik alt yapısı uygun sınıf içi aktiviteler, tartışmalar ve öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmesine yardımcı olunacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulama Faaliyetlerinin Kayda Geçirildiği Portfolyo Formunun Tanıtımı// Hastane Bürolarında Uygulama//Portfolyo Formundaki Hedeflerin Incelenmesi// Öğrenci Kılavuzu ve Portfolyosu
2 Uygulamanın Gerçekleştiği Büro Faaliyetlerine Uygun Yeni Hedeflerin ve Hedef Değerlerin Belirlenmesi// Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu // Öğrenci Kılavuzu ve Portfolyosu İlgili Bürolardaki İş Tanımları
3 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri; Tarihsel Gelişimi Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı Sınıflandırma Sistemlerinin Önemi Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu// ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
4 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri; Tarihsel Gelişimi Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı Sınıflandırma Sistemlerinin Önemi// Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu// ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
5 ICD Hakkında Genel Bilgiler Ve ICD-8 Öncesi Kullanılan Sınıflamalar //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
6 ICD-8 ve ICD 9 Sınıflandırma Sistemi Ve Genel Özellikleri //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
7 Ara Sınav
8 ICD-9 Ve ICD-9CM Sınıflandırma Sistemlerinin Temel Özellikleri Ve Farkları //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
9 ICD 10 Sisteminin Tanımlanması ICD-10 Sınıflandırma Sistemleri //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Hizmetlerinde Kimlik Doğrulama) ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı //Olgu Sunumu: Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının Hasta Güvenliğine Etkisi: Hasta Kimlik Doğrulaması
10 ICD 10 Sisteminin Tanımlanması ICD-10 Sınıflandırma Sistemleri //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlik Çalışanlari İçin İşçi Sağliğı ve Güvenliği) ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı// TTB Yayını:Sağlık Çalışanları İçin İşçi Sağlığı ve Güvenliği
11 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Hizmetleri Sektöründe İnsandışılaştırma) Makale: Sağlık Hizmetleri Sektöründe Ahlaki Bir Sorun Olarak İnsandışılaştırma
12 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Hasta İle Sağlık Çalışanları Arasındaki İletişim) Makale: Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri
13 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet) Derleme: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler
14 Dersin Gözden Geçirilmesi
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

1. Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969

2. ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı 

Diğer Kaynaklar

3. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002. 4. Sümbüloğlu K., Çelebioğlu, T., Sağlık İstatistiği, Ankara, 1995.

5. ICD-9 CM Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.

6. Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Sağlık Bakanlığı, 2004

7. Balcı, A.E, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler, İzmir, 2001.

8. PowerPoint sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
10
20
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
10
1
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest