TDS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 207
Güz
2
4
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin örgütlerin temel girdisi olan insan gücünün örgüt içindeki davranışları, psikolojinin örgütlerdeki yeri ve önemi, örgütsel değişimin yansımaları, stres yönetimi, güdülenme ve örgütsel bağlılık kavramlarına yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır..
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; • Hasta dosyalarının kullanım alanlarını, gizliliği ve mülkiyeti kavramlarının önemini açıklayabilir.
  • • Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan veri araçlarını tanımlayabilir.
  • • Uluslararası hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması sistemlerinin uygulama alanlarını tanımlayabilir.
  • • Sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
  • • Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
  • • Aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  • • İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının gereklerini yerine getirebilir.
  • • Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alacak işlemleri yürütür.
Tanımı Bu ders; hasta dosyaları; kullanıcıları kullanım alanları gizliliği mülkiyeti hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemleri; tarihsel gelişimi sınıflandırma sistemlerinin amacı sınıflandırma sistemlerinin önemi kullanılan sınıflandırma sistemleri ve özellikleri hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye’deki kullanımı ICD; ICD hakkında genel bilgiler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Sağlık kuruluşlarında tıbbi ve idari raporlar Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Yataklı tedavi kurumları hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan veri araçları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 sf. 61-81.
3 Yataklı tedavi kurumlarında hizmetlerin değerlendirilmesi Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 sf. 61-81.
4 Hastanelerde kullanılan temel istatistiksel formlar ve kullanım amaçları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Sf.167-173.
5 I. Basamak sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon hizmetleri Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Sf.88-93.
6 II. Basamak sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon hizmetleri Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Sf.88-93.
7 Aile hekimliği ve Türkiye’de aile hekimliği çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Sf.88-93
8 Ara sınav
9 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri; Tarihsel gelişimi Sınıflandırma sistemlerinin amacı Sınıflandırma sistemlerinin önemi ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri; Kullanılan sınıflandırma sistemleri ve özellikleri Hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye’deki kullanımı ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
11 ICD hakkında genel bilgiler ve ICD-8 öncesi kullanılan sınıflamalar ICD-8 sınıflandırma sistemi ve genel özellikleri ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
12 ICD-9 ve ICD-9CM sınıflandırma sistemlerinin temel özellikleri ve farkları ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
13 ICD 10 sisteminin tanımlanması ICD-10 sınıflandırma sistemleri ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
14 ICD 10 sisteminde alfabetik dizin, ICD 10 kodlama kuralları, ICD 10 sisteminde tabular listenin kullanımı ve özellikleri ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı

1. Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969

2. ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı 

Diğer Kaynaklar

3. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002. 4. Sümbüloğlu K., Çelebioğlu, T., Sağlık İstatistiği, Ankara, 1995.

5. ICD-9 CM Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.

6. Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Sağlık Bakanlığı, 2004

7. Balcı, A.E, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler, İzmir, 2001.

8. PowerPoint sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest