TDS 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Sekreterlikte Örnek Olgular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 206
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Amaç; öğrencilerimizin kendi duygu ve düşüncelerini anlama, kavrama ve ifade edebilme; resmi yazı, iş yazısı ve özel yazıları tanımlayabilme ve karşılaştırabilme; tüm yazışmalarda yazım ve imla kurallarını öğrenmelerini; CV, ön mektup ve referans mektubu ile ilgili teknik bilgi donanımına sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Yazım ve imla kurallarını açıklayabilir
Tanımı Bilimsel yöntem, araştırmanın temel ilkeleri ve nitelikleri, araştırma tipleri, araştırmada elde edilen hızlar ve hız içeren kavramlar, araştırma planlama, araştırma yöntemi ve değişkenleri, veri toplama, verinin çözümlemeye hazırlanması, verinin tablo ve grafikle sunumu, veri çözümlemenin temeli.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı, Bilimsel yöntem Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Araştırmanın temel ilkeleri Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Araştırmanın temel nitelikleri Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Araştırma tipleri 1 Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Araştırma tipleri 2 Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Araştırmada elde edilen hızlar Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Araştırmada hız içeren kavramlar Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 Ara sınav
9 Araştırma planlama Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Araştırma yöntemi Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Araştırma değişkenleri Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Veri toplama Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Verinin çözümlemeye hazırlanması Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Verinin tablo ve grafikle sunumu Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Veri çözümlemenin temeli Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Dersin öğretim elemanının ders notları
Diğer Kaynaklar 1. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri, Gazanfer Aksakoğlu, DEÜ Rektörlük Matbaası. ………… 2. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu Hatipoğlu Yayıncılık 2004. 3. Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri. Servet Özgür. Güneş Tıp Kitabevi, ………..

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest