TDS 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Yazışma Teknikleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 205
Güz
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etme, yazım ve imla kurallarını yerine getirebilme, resmi yazı, iş yazısı ve özel yazıları; CV, ön mektup ve referans mektubu ile ilgili teknikleri kullanrak bu yazıları hazırlama becerilerini kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari ve Resmi yazıları tanımlayabilir
  • İş yazılarını tanımlayabilir ve bu yazı çeşitlerini sınıflandırabilir
  • Özel yazıları yazabilir
  • Kurum ve İşletmelerde kullanılan belgelerde yer alan uluslararası terimler ve kısaltmaları tanımlayabilir
  • CV, ön mektup ve referans mektubunu tanımlayabilir ve karşılaştırabilir
Tanımı Bu ders; İletişim kavramı, tanımı ve önemi, iletişim süreci ve unsurları, iletişim biçimleri, örgütsel iletişim yöntem ve araçlar, yazım ve imla kuralları, resmi yazışma kuralları, kamu ve özel işletmelerde iş yazıları ve özel yazılar, kurum ve işletmelerde kullanılan belgelerde yer alan uluslararası terimler ve kısaltmalar konularını kapsamaktadır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtımı İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi İletişim Süreci ve Unsurları İletişim Biçimleri Örgütsel İletişim Örgütsel İletişim Yöntem ve Araçları Yazışma Teknikleri, Syf: 1-29
2 Yazışma ve İmla Kuralları TDK Web Sitesi
3 Yazışma ve İmla Kuralları TDK Web Sitesi
4 Yazılı Basılı ve Diğer Belgelerin Yasal Dayanakları Yazılarda ve Yazılı Belgelerde Biçim ve Ekler (Ticari Yazılar, Resmi Yazılar) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik // Yazışma Teknikleri Syf: 31-48
5 Yazılı Basılı ve Diğer Belgelerin Yasal Dayanakları Resmi Yazı Çeşitleri (Dilekçe, Rapor, Tutanak, Form Yazıları, Sözleşme, Şartname) “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik// Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 3-19
6 Resmî Yazılar (Tezkere, Müzekkere, Mazbata. Genelge, Vekâletname, Diğer Resmî Yazılar) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 19-27
7 Ara sınav
8 İş Yazılarında Gerekli Kurallar İş Yazıları Çeşitleri (Sirküler, Basılı Reklâm Mektupları, Satış Mektupları, İstek Mektupları) Ödev: Dört Resmi Yazı ile İlgili Kurallar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 29-37
9 İş Yazıları (İş İsteme Mektupları, Sipariş Mektupları, Alındığını Bildirme) Teşekkür Mektupları, Tekit Mektupları, Teyit Mektupları Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 38-44
10 İş Yazıları (Kredi Mektupları, Tahsilât ve Ödemeleri Takip Mektupları, Red/Kabul Mektupları, Değerli Kâğıt Çeşitleri, Değerli Kâğıtların Yasalardaki Yeri) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 44-48
11 Özel Yazılar (Tebrik Mektupları, Teşekkür Mektupları, Baş Sağlığı, Teselli Mektupları) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 51-53
12 Özel Yazılar (Davetiyeler, Resmi Olmayan Notlar, Memorandumlar, Planlar) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 54-56; 63
13 Kurum ve İşletmelerde Kullanılan Belgelerde Yer Alan Uluslararası Terimler ve Kısaltmalar
14 Ön Mektup, CV Hazırlama, Referans Mektubu Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Syf: 57-64
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Altınöz, M. ve Parıldar, C.(2007),Yazışma Teknikleri, Ankara, 2. Baskı

MEB(2011), Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri, Ankara

TDK Web Sitesi

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Diğer Kaynaklar

Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2011), Mesleki Yazışma Teknikleri-I Ders Notları, Bursa

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
4
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest