TDS 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıp Kütüphaneciliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 204
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin tıp ve sağlık alanındaki rolünü ve önemini kavratmayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin genel özelliklerini, niteliklerini, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemlerini, Tıp veri tabanlarını, Sınıflama Sistemini öğrenir.
Tanımı Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin genel özellikleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin kullanıcı yapısı,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecilerinin Nitelikleri,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri, ,Klinik Tıp Kütüphaneciliği., Bütünleşik Akademik Enformasyon Yönetim Sistemi,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları,Tıp veri tabanları,NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi,NLM'in yapısı ve geliştirdiği hizmetler,MEDLINE konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin genel özellikleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin kullanıcı yapısı,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecilerinin Nitelikleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Klinik Tıp Kütüphaneciliği. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Bütünleşik Akademik Enformasyon Yönetim Sistemi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 Ara sınav
9 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Tıp veri tabanları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi,, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi,, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 NLM'in yapısı ve geliştirdiği hizmetler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 NLM'in yapısı ve geliştirdiği hizmetler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 MEDLINE Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumlar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest