TDS 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dokümantasyon IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 202
Bahar
1
14
8
11

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; meslek hayatlarına hazırlanmaları, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olacak alanlarıyla ilgili çalışmaları yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik, laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanabilir,
  • Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik, laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanabilir,
  • Mesleki hayatı için gerekli olan becerileri uygulayabilir,
  • Gerekli ekipmanı tanıyabilir ve kullanabilir,
  • Ekip çalışmasına uyumlu çalışabilir,
  • Uygulamalarını yazılı olarak raporlayabilir ve sözlü olarak sunabilir,
  • Sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
Tanımı Öğrencinin meslek ile ilgili süreçleri yerinde uygulaması, mesleki eğitimine yönelik kariyer planlaması yapabilmesi, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması 1. Dilim: Anabilim Dalı Sekreterlik Uygulamaları (Ana Hedef): Anabilim dalı başkanının sekreterlik işlemlerini yürüten birimde görev alarak aşağıdaki işlemlerde yeterlilik kazanması beklenmektedir. 1.1. Büro Yönetimi İşlemlerini Yürütmek 1.1.1. Çalışma ortamını düzenlemek 1.1.2. Araç-gereç seçimi yapmak, malzeme istek formu doldurmak 1.1.3. Ofis makinalarının bakımı ve onarımını sağlamak 1.1.4. Büro ekipmanını hazır hale getirmek 1.1.5. Fihrist hazırlamak, güncellemek 1.1.6. Günlük çalışma programı yapmak 1.1.7. Yöneticinin rutin işlerini takip etmek 1.1.8. Yönetici kararlarının uygulanabilirliğini sağlamak 1.1.9. Telefon iletişimi sağlamak 1.1.10. Randevu işlemlerini yapmak 1.1.11. Ziyaretçi kabulü yapmak 1.1.12. Dokümanları bilgisayara aktarmak 1.1.13. Alan ve yerleştirme etüdü yapmak 1.1.14. İş akışı basamaklarını oluşturmak ve takip etmek 1.1.15. İş basitleştirme tekniklerini uygulamak 1.1.16. Yardımcı elemanların yaptığı işi kontrol etmek 1.1.17. Ofis içi meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek 1.1.18. Zaman ve hareket etüdü yapmak 1.1.19. Personel sevk ve izin kağıdı hazırlamak 1.2. İletişimi Sağlamak 1.2.1. Ofis içi bilgi akışını sağlamak 1.2.2. Gelen yazı ve mesajları yöneticiye iletmek 1.2.3. Hasta ile ön görüşme yapmak 1.2.4. Hasta hakkında toplanan bilgileri doktora iletmek 1.2.5. Hasta ve hasta yakınlarını yönlendirmek 1.2.6. Kriz ortamında koordinasyonu sağlamak 1.2.7. Yardımcı personeli yönlendirmek 1.2.8. Yazışma ve dosyalama işlemleri yapmak 1.2.9. Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak 1.2.10. Gelen giden evrak kaydı yapmak 1.2.11. Gelen giden evrakı dosyalamak 1.2.12. Tek imzalı hekim ve heyet raporu yazmak 1.3. Organizasyon Yapmak 1.3.1. Toplantı organizasyonu yapmak 1.3.2. Seyahat organizasyonu yapmak 1.3.3. Konferans, sempozyum ve bilimsel etkinlikleri düzenlemek 1.3.4. Sosyal faaliyetlerin organizasyonunu yapmak 1.4. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek 1.4.1. Kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmek 2. Dilim: Poliklinik Sekreterliği Uygulamaları (Ana Hedef): Poliklinik sekreterliği işlemlerini yürüten birimde görev alarak aşağıdaki işlemlerde yeterlilik kazanması beklenmektedir 2.1. Büro Yönetimi İşlemlerini Yürütmek 2.1.1. Çalışma ortamını düzenlemek 2.1.2. Araç-gereç seçimi yapmak, malzeme istek formu doldurmak 2.1.3. Ofis makinalarının bakımı ve onarımını sağlamak 2.1.4. Büro ekipmanını hazır hale getirmek 2.1.5. Günlük çalışma programı yapmak 2.1.6. Telefon iletişimi sağlamak 2.1.7. Randevu işlemlerini yapmak 2.1.8. İş akışı basamaklarını oluşturmak 2.1.9. İş basitleştirme tekniklerini uygulamak 2.1.10. Yardımcı elemanların yaptığı işi kontrol etmek 2.1.11. Ofis içi meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek 2.2. Hasta İşlemlerini Yürütmek 2.2.1. Hasta karşılamak 2.2.2. Hasta dosyası açmak 2.2.3. Sosyal güvencesine göre işlem yapmak 2.2.4. Hasta kayıt işlemlerini yapmak 2.2.5. ICD kodlarını bilgisayara girmek 2.2.6. Hasta tetkiklerini bilgisayara girmek 2.2.7. Hasta servis yatış işlemlerini yapmak 2.2.8. Acil servise başvuran ve yakını olmayan hasta eşyalarını zimmete almak 2.3. İletişimi Sağlamak 2.3.1. Ofis içi ve dışı bilgi akışını sağlamak 2.3.2. Hasta ile görüşme yapmak 2.3.3. Hasta ve hasta yakınlarını yönlendirmek 2.3.4. Kriz ortamında koordinasyonu sağlamak 2.3.5. Yardımcı personeli yönlendirmek 3. Dilim: Klinik Sekreterliği Uygulamaları (Ana Hedef): Klinik sekreterliği işlemlerini yürüten birimde görev alarak aşağıdaki işlemlerde yeterlilik kazanması beklenmektedir. 3.1. Büro Yönetimi İşlemlerini Yürütmek 3.1.1. Çalışma ortamını düzenlemek 3.1.2. Araç-gereç seçimi yapmak, malzeme istek formu doldurmak 3.1.3. Ofis makinalarının bakımı ve onarımını sağlamak 3.1.4. Büro ekipmanını hazır hale getirmek 3.1.5. Günlük çalışma programı yapmak 3.1.6. Telefon iletişimi sağlamak 3.1.7. İş akışı basamaklarını oluşturmak 3.1.8. İş basitleştirme tekniklerini uygulamak 3.1.9. Yardımcı elemanların yaptığı işi kontrol etmek 3.1.10. Ofis içi meydana gelebilecek aksilikleri gidermek 3.2. Hasta İşlemlerini Yürütmek 3.2.1. Hasta karşılamak 3.2.2. Sosyal güvencesine göre işlem yapmak 3.2.3. Hasta kayıt işlemlerini yapmak 3.2.4. ICD kodlarını bilgisayara girmek 3.2.5. Hasta tetkiklerini bilgisayara girmek 3.2.6. Hasta servis yatış işlemlerini yapmak 3.2.7. Servis yatak kontrolünü yapmak 3.2.8. Hasta kayıt listesi tutmak 3.2.9. Refakatçı kartı düzenlemek 3.2.10. Yatan hasta için randevu almak 3.2.11. Hasta taburcu işlemlerini yapmak 3.2.12. Ölen hasta taburcu işlemlerini yapmak 3.3. İletişimi sağlamak 3.3.1. Ofis içi ve dışı bilgi akışını sağlamak 3.3.2. Hasta ile görüşme yapmak 3.3.3. Hasta ve hasta yakınlarını yönlendirmek 3.3.4. Kriz ortamında koordinasyonu sağlamak 3.3.5. Yardımcı personeli yönlendirmek 3.4. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek 3.4.1. Kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmek 4. Dilim: Hastane İdari Birimler Sekreterlik Uygulamaları (Ana Hedef): Hastane idari birimlerinde sekreterlik işlemlerini yürüten birimde görev alarak aşağıdaki işlemlerde yeterlilik kazanması beklenmektedir. 4.1. Büro Yönetimi İşlemlerini Yürütmek 4.1.1. Çalışma ortamını düzenlemek 4.1.2. Ofis makinalarının bakımı ve onarımını sağlamak 4.1.3. Büro ekipmanını hazır hale getirmek 4.1.4. Günlük çalışma programı yapmak 4.1.5. Dokümanları bilgisayara aktarmak 4.1.6. Alan ve yerleştirme etüdü yapmak 4.1.7. İş akışı basamaklarını oluşturmak 4.1.8. İş basitleştirme tekniklerini uygulamak 4.1.9. Ofis içi meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek 4.1.10. Zaman ve hareket etüdü yapmak 4.1.11. Depo sayım ve takibini yapmak 4.2. Hasta İşlemlerini Yürütmek 4.2.1. Basit muhasebe kayıtlarını tutmak 4.3. İletişimi Sağlama 4.3.1. Ofis içi bilgi akışını sağlamak 4.3.2. Gelen yazı ve mesajları yöneticiye iletmek 4.3.3. Bölümler arası iletişimi sağlamak 4.3.4. Kriz ortamında koordinasyonu sağlamak 4.3.5. Yardımcı personeli yönlendirmek 4.4. Yazışma ve Dosyalama İşlemleri 4.4.1. Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak 4.4.2. Gelen giden evrak kaydı yapmak 4.4.3. Gelen giden evrakı dosyalamak 4.4.4. Taburcu notu ve epikriz yazmak 4.5. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek 4.5.1. Kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmek 4.6. Arşiv Hizmetleri 4.6.1. Arşiv malzemesinin gizliliğini sağlamak 4.6.2. Arşiv malzemesini ayırmak ve hazırlamak 4.6.3. Malzemeyi birim arşivine tasnif etmek ve yerleştirmek 4.6.4. Malzemeyi birim arşivinde uygun şekilde saklamak 4.6.5. Malzemeyi uygun koşullarda ayıklamak ve imha etmek 4.6.6. Arşivden evrak giriş, çıkışını organize etmek

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması Uygulama
2 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaÇalışma ortamında uygulamalar, iletişim ve çalışma disiplini hakkında refleksiyon oturumu. Uygulama
3 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaOlgu Sunumu, Küçük Grup Çalışmaları. Uygulama
4 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaÇalışma ortamında uygulamalar, iletişim ve çalışma disiplini hakkında refleksiyon oturumu. Uygulama
5 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaÇalışma ortamında uygulamalar, iletişim ve çalışma disiplini hakkında refleksiyon oturumu. Uygulama
6 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaOlgu Sunumu, Küçük Grup Çalışmaları. Uygulama
7 Ara Sınav/Rapor Sunumu
8 Öğrencinin ara rapor sunumu.
9 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaÇalışma ortamında uygulamalar, iletişim ve çalışma disiplini hakkında refleksiyon oturumu. Uygulama
10 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaÇalışma ortamında uygulamalar, iletişim ve çalışma disiplini hakkında refleksiyon oturumu. Uygulama
11 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaOlgu Sunumu, Küçük Grup Çalışmaları. Uygulama
12 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaOlgu Sunumu, Küçük Grup Çalışmaları. Uygulama
13 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulamaOlgu Sunumu, Küçük Grup Çalışmaları. Uygulama
14 Final Sınavı/Rapor Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Uygulama Yönergesi

Arşiv Yönetmeliği

Sağlıkta Kalite Standartları

Diğer Kaynaklar Protokol Yönetimi: Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları, Nihat AYTÜRK, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları\n Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Doç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, 2001, Gazi Kitabevi\n ICD – 10 Hastalıklar Ve Sağlık Problemlerinin Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırılması Onuncu Revizyon, Sağlık Bakanlığı, 2007 \n Büro Yönetimi Teknikleri, Fikret Ar, Yargı Yayınları, 1996\n5. Günümüz İş Ortamında Sekreterlik, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altınöz, Yargı Yayınları,1997\n1.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
13
35
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
13
1
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest