TDS 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dokümantasyon IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 202
Bahar
1
14
8
11

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; meslek hayatlarına hazırlanmaları, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olacak alanlarıyla ilgili çalışmaları yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik, laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanabilir,
  • Mesleki hayatı için gerekli olan becerileri uygulayabilir,
  • Gerekli ekipmanı tanıyabilir ve kullanabilir,
  • Ekip çalışmasına uyumlu çalışabilir,
  • Uygulamalarını yazılı olarak raporlayabilir ve sözlü olarak sunabilir,
  • Sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
Ders Tanımı Öğrencinin meslek ile ilgili süreçleri yerinde uygulaması, yaptığı uygulamaları ve mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması sağlanır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması Uygulama
2 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve çalışma ortamında uygulamalar, iletişim ve çalışma disiplini hakkında refleksiyon oturumu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
3 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
4 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
5 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
6 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
7 Ara Sınav/Rapor Sunumu
8 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
9 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı /ÖDEV: Sağlıkta Kalite Standartarına uygun bir prosedürve bir talimat yazınız. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
10 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı/Küçük Sınav Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
11 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
12 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
13 Portfolyo sunumu//Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, iş akışı oluşturma, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik//SKS-Hastane// Uygulama
14 Genel Değerlendirme
15 Final Sınavı/Rapor Sunumu
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ataklı, A., Kaplan, A.v.d(2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ,Ankara, ISBN: 978-975-277-604-3

Tengilimoğlu, D. ve Tutar, H.(2009). Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara, 3. Baskı, ISBN: 978-975-02-1061-7

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Uygulama Yönergesi

Arşiv Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane(5.versiyon)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
16
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
-
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
15
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
15
Ara Sınavlar
1
24
Final Sınavı
1
26
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest