TDS 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dokümantasyon IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 202
Bahar
1
14
8
11

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; meslek hayatlarına hazırlanmaları, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olacak alanlarıyla ilgili çalışmaları yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik, laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanabilir,
  • Mesleki hayatı için gerekli olan becerileri uygulayabilir,
  • Gerekli ekipmanı tanıyabilir ve kullanabilir,
  • Ekip çalışmasına uyumlu çalışabilir,
  • Uygulamalarını yazılı olarak raporlayabilir ve sözlü olarak sunabilir,
  • Sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
Ders Tanımı Öğrencinin mesleği ile ilgili süreçleri tanımak, süreçler ile ilgili sahadaki uygulamaları yerine getirirken mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırabilmek, mesleki yeterlilikleri geliştirebilmek ve ilgili teorik ve uygulama bilgilerini raporlayabilmek ve sunabilmek için kavramsal bilgi verilir ve uygulama yaptırılır

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması Uygulama
2 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve çalışma ortamında uygulamalar, iletişim ve çalışma disiplini hakkında refleksiyon oturumu. Uygulama
3 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
4 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
5 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
6 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı/ÖDEV: Çalıştığınız birimdeki iş akışını çiziniz. Uygulama
7 Ara Sınav/Rapor Sunumu
8 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
9 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı/ÖDEV: Sağlıkta Kalite Standartkarına uygun bir talimat yazınız. Uygulama
10 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
11 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
12 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
13 Meslekleri ile ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, olgu sunumu, süreçler ile ilgili teorik bilgilerin yeniden aktarımı Uygulama
14 Genel Değerlendirme
15 Final Sınavı/Rapor Sunumu
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Uygulama Yönergesi

Arşiv Yönetmeliği

Sağlıkta Kalite Standartları

Önerilen Okumalar/Materyaller

ICD – 10 Hastalıklar ve Sağlık Problemlerinin Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırılması Onuncu Revizyon, Sağlık Bakanlığı,

Tengilimoğlu, D. ve Tutar, H.(2009). Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara, 3. Baskı, ISBN: 978-975-02-1061-7

Ataklı, A., Kaplan, A.v.d(2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ,Ankara, ISBN: 978-975-277-604-3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
16
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
15
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest