TDS 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Maliyet Hesaplaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 201
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin aması isletme faaliyetlerinde ve isletme stratejilerinin olusturulmasında Muhasebe\nSistemi nin rolünü ve diger isletme islevleriyle etkilesimlerini açıklayarak , Saglık Kurumlarında muhasebe ve maliyet hesaplarının önemi ve isleyisi hakkında bilgi vermektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebeyi tanımlar
  • Bir saglık kurumundaki maliyet muhasebesi ile diğer faaliyetler arasındaki iliskiyi açıklar
  • Sağlık sektöründe maliyet analizi amaçları ve aşamalarını tanımlar
  • Hastalık Gider Türlerini tanımlar
  • Maliyet hesaplama ile ilgili örnek uygulama yapar
Tanımı Öğrencilerimize; genel muhasebe kavramı, temel maliyet kavramları, maliyet analizi amaçları ve aşamaları, hastalık gider türleri; maliyet analizi amaçları ve aşamaları, hastalık maliyet yaklaşımları, hastalık maliyet analiz yöntemleri , hastalık maliyet metadolojisinin belirlenmesi, maliyet-hacim-kar analizi, karar verme sürecinde stratejik maliyet yaklaşımları konuları aktarılacaktır. Ders içerikleri örnek uygulamalar ve ödevler ile desteklenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir İşletme Faaliyeti Olarak Muhasebe Kavramı Temel Maliyet Kavramları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 19-33
2 Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Maliyet Hesapları Maliyet Analiz Amaçları Maliyet Analiz Aşamaları Gider Türleri Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 33-56
3 Maliyet Hesaplama Yöntemleri Maliyet Hesaplama Örnek Uygulamaları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 57-81
4 Sağlık Sektöründe Maliyet Analizi Amaçları ve Aşamaları Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Belirleme Örnek Uygulamaları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 85-102
5 Hastalık Maliyeti Çalışmalarının Amacı ve Uygulamaları Hastalık Gider Türleri Ödev: Kamu ve Özel Hastanelerde Hastalık Gider Türlerinin Karşılaştırılması Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 144-164
6 Hastalık Maliyet Yaklaşımları Hastalık Maliyet Analiz Yöntemleri İskonto Duyarlılık Analizi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 164-171
7 Maliyetlerin Kullanımı Teknikleri Hastalık Maliyet Metadolojisinin Belirlenmesi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 171-181
8 Ara Sınav
9 Maliyet KullanımıTekniklleri İle İlgili Örnek Uygulamalar Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 181-196
10 Karar Verme Sürecinde Stratejik Maliyet Yaklaşımları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 199-203
11 Maliyet-Hacim-Kar Analizi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 204-218
12 Maliyet Bilgilerinin Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması : Fiyatlandırma Yöntemleri Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 218-225
13 Maliyet Bilgilerinin Yeni Bir Hizmet Sunumunda, Dış Kaynak Kullanımında, Yatırım Kararlarında Kullanılması Ödev: Maliyet Bilgilerinin Dış Kaynak Kullanımı kararına Etkisi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 225-228
14 Maliyet Bilgilerinin TİG Maliyetlemesinde Kullanılması Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 229
15 Dönemin Degerlendirilmesi Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final

 

Dersin Kitabı Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
Diğer Kaynaklar Açıköğretim Fakültesi Ders Yayınları Genel Muhasebe 1

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest