TDS 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hastane Bilgi Otomasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 104
Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hastane Bilgi yönetim sistemi kavramı ve amaçlarını, faydalarını, işlevini, gelişimini, Hastanelerde bilgi üretilen departmanları, Hastanelerde yönetim bilgi sistemlerini, Poliklinik ve Klinik bilgi sistemlerini öğrenmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hasta kabul program modülleri uygulaması öğreneceklerdir
  • Hastane otomasyon sistemlerinin kullanım amaçlarını öğreneceklerdir
  • Hasta hakları, çalışan hakları, bilgi güvenliği ve yasal düzenlemeler hakkında teorik bilgiyi öğreneceklerdir
  • Hastane otomasyon sistemleri ile ilişkili diğer otomasyon sistemlerini öğreneceklerdir
  • Hastane otomasyon sistemleri içindeki modüllerin pratik uygulamalarını öğreneceklerdir
Ders Tanımı Otomasyon programındaki kullanıcıların yetkisi bazında ekran modüllerini öğretmek, Otomasyon programını kullanarak hem hastaların hemde kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak. Program üzerinde bulunan istatistik ve arşivleme ekranlarının görsel ve uygulamalı olarak aktarılması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar, HBYS Giriş, HBYS kavramı T.C Uludağ Üniv. Sağlık Meslek Yüksek Okulu , Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ders notları Sayfa 2-5 T.C. Anadolu Üniv. Yayın no: 2862,Sağlik kurumlarında bilgi sistemleri sayfa 2-24
2 HBYS Tanımı, İşlevleri, Amaçları, Faydaları ve Gelişimi T.C Uludağ Üniv. Sağlık Meslek Yüksek Okulu , Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ders notları Sayfa 5-20 T.C. Anadolu Üniv. Yayın no: 2862,Sağlik kurumlarında bilgi sistemleri sayfa 24-50
3 HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ Yönetim Bilgi Sistemleri Programlama BS İnsan kaynakları BS Muhasebe ve Finansal Yönetim BS Malzeme Yönetimi Sistemleri Ofis otomasyonu, Karar destek ve Üst yönetim bilgi sistemleri T.C Uludağ Üniv. Sağlık Meslek Yüksek Okulu , Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ders notları Sayfa 20-69 T.C. Anadolu Üniv. Yayın no: 2862,Sağlik kurumlarında bilgi sistemleri sayfa 50-136
4 HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ Klinik BS, Laboratuvar BS, Eczane BS, Radyoloji BS, Hemsirelik BS, Dönemin gözden geçirilmesi T.C Uludağ Üniv. Sağlık Meslek Yüksek Okulu , Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ders notları Sayfa 69-103 T.C. Anadolu Üniv. Yayın no: 2862,Sağlik kurumlarında bilgi sistemleri sayfa 50-136
5 Ara sınav -
6 linik karar destek sistemleri, Bilgisayar destekli hasta takip BS, Klinik iletisim Sistemleri T.C Uludağ Üniv. Sağlık Meslek Yüksek Okulu , Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ders notları Sayfa 69-103 T.C. Anadolu Üniv. Yayın no: 2862,Sağlik kurumlarında bilgi sistemleri sayfa 50-136
7 HBYS yazılımlarının tasıması gereken özellikler, Saglık net, GSS- Medula sistemi, Hasta bilgilerinin gizliligi, Dönemin gözden geçirilmesi T.C Uludağ Üniv. Sağlık Meslek Yüksek Okulu , Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ders notları Sayfa 14-17 T.C. Anadolu Üniv. Yayın no: 2862,Sağlik kurumlarında bilgi sistemleri sayfa 136-184
8 UYGULAMA Programın kullanılması ve modülleri Poliklinik (Ayaktan tedavi) hizmetleri islemleri Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
9 UYGULAMA Poliklinik hizmetleri islemleri Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
10 UYGULAMA Klinik hizmetleri, Hemsirelik BS Ameliyat raporu Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
11 UYGULAMA Laboratuvar, Acil Lab, Örnek kabul birimi Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
12 UYGULAMA Eczane BS, Radyoloji Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
13 UYGULAMA Özlük, Sorgulama ve Listeleme, İstatistik ve Raporlama, Personel Entegrasyonlar Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
14 UYGULAMA Stok yönetimi Tahakkuk, Destek, Raporlar Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
15 Ödev sunumları, Dönemin gözden geçirilmesi Eşrefpaşa hastanesi Kalite sistem modülleri prosedur ve uygulama talimatları
16 Final.

 

Ders Kitabı otomasyon programı.
Önerilen Okumalar/Materyaller T.C.ULUDAĞ UNiVERSiTESi SAĞLIK HiZMETLERi MESLEK YUKSEKOKULU, HBYS, Bursa - 2012 Oğr.Gor.Fikret CEYLAN; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819, Sağlik kurumlarında bilgi sistemleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
30
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest