TDS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 102
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Hastane arsivinin olusturulması ve düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arşiv yerinin seçimini yapabilir
  • Hasta dosyalarının düzenleyebilir
  • Hastanenin özelliğine göre iyi bir arşiv sisteminin kurulmasını sağlayabilir
  • Hasta dosyalarının önemini tanımlar, hasta dosyalarındaki evrakı derecelendirebilir, standardizasyonunu sağlayabilir.
  • 10 parmak F klavye kullanır.
Tanımı 1. Tıbbi dokümanların saklanması, tıbbi arşiv ve merkezi tıp arşivinin önemi, 2. Merkezi arşiv komitesi, bütçesi, bölümleri, personel temini, indeksleme türleri, 3. Merkezi arşiv yerleşim alanı, arşiv binası, depolar, raf düzeni, dönüşüm, 4. Tıbbi dokümanları tahrip eden faktörler ve bunlara karsı koruma türleri 5. Tıbbi arşiv merkezinin çalışması, milli tıp arşivi kurulması, 6. Radyoloji, radyo terapi film arşivleri mevzuatı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Arşiv Giriş Arşiv ile İlgili Genel Kavramlar Dersin Genel Amaç ve Hedefleri Arşiv Türleri Arşivlerin misyonu Arşivlerin kurumlar için önemi Arşivin görev ve fonksiyonları 10 parmak F Klavye Klavye, klavye kullanımının genel esasları, klavye kullanımı ve oturma düzeni, oturuş biçimi. Klavyede bulunan sıralar; aralık çubuğu, enter tuşu, elleri temel sıra tuşlarına yerleştirme. Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s. 69-81
2 Arşiv ile İlgili Genel Kavramlar ve Özellikler Arşivleme, arşiv malzemesi, ayıklama, imha Arşivistin görev ve sorumlulukları 10 parmak F Klavye Klavye; temel sıra tuşları, tuş yerine göre parmakların yerleşimi. Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s. 69-81
3 Sağlık Kurumlarında Tıbbi Arşivler Genel Kavram ve tanımlar Tıbbi arşivle ilgili mevzuat Tıbbi arşiv ve bölümleri 10 parmak F Klavye Klavye; temel sıra tuşları-tuş yerine göre parmakların yerleşimi Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s. 69-81
4 Tıbbi Arşiv Organizasyonu 10 Parmak F Klavye Sayı Tuşlarının Yerleri ve Çalışması Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s. 69-81
5 Arşiv Yerinin Düzenlenmesi ve Fiziksel Özellikler Arşiv ve arşivlik malzemesinin saklanması ve korunması 10 Parmak F Klavye Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s. 69-81
6 Hasta Dosyalarının Tıbbi Arşive Kabulü ve Dosya Tasnifi İşlemleri Arşivde Kullanılan Dosya Sistemleri ve İndeksler 10 Parmak F Klavye Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.17-35
7 Arşivden Dosya İstemi ve Çıkarılması İşlemleri Tıbbi Arşivin Diğer Birimlerle İlişkileri 10 Parmak F Klavye Dilekçe yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.17-35
8 Ara Sınav
9 Arşiv Malzemesinin İmhası 10 Parmak F Klavye Resmi mektupların yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları 10 Parmak F Klavye Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Blok mektup yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.69-81
10 Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları Veri toplama ve bildirim formlarının kullanımı 10 Parmak F Klavye Özel mektupların yazımı Dikte çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.251-267
11 10 Parmak F Klavye Düzensiz mektupların biçimlendirilmesi Dikte çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.17-35
12 10 Parmak F Klavye Sağlık kurumlarında kullanılan belgelerin yazımı Kulaklıktan dinlenen metinlerin yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.183-207
13 10 Parmak F Klavye Sağlık kurumlarında kullanılan belgelerin yazımı Kulaklıktan dinlenen metinlerin yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.307-333
14 Ara Sınav
15 10 Parmak F Klavye Sağlık kurumlarında kullanılan belgelerin yazımı Kulaklıktan dinlenen metinlerin yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 FİNAL.

 

Dersin Kitabı Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969\nArtukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.\nSümbüloğlu K., Çelebioğlu, T., Sağlık İstatistiği, Ankara, 1995.\nDemircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.\nICD-9 CM \nICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı\nAile Hekimliği Türkiye Modeli, Sağlık Bakanlığı, 2004\nBalcı, A.E, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler, İzmir, 2001.\n8. PowerPoint sunumlar. Kandur H., Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS kriterleri Referans Modeli)
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
3
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest