TDS 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 101
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; tıbbi dokümantasyon ve tıbbi kayıtlar ile ilgili kavramları tanımlamaları, tıbbi dokümantasyon ve kayıt sisteminin sağlık kurumları ve hastalar açısından önemi ve hukuksal yönünü; tıbbi dokümantasyon ve diğer sağlık hizmetleri sürecinde tıbbi sekreterin rol, görev ve sorumluluklarını kavramaları; tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerinde karşılaşılabilecek etik konular hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bu ders ile öğrencilerin tıbbi dokümanların hazırlanmasında önemli yeri olan; klavyeye bakmadan, hızlı ve doğru bir şekilde on parmak F klavye kullanma becerisi kazanmaları da amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Tıbbi dokümantasyon ve tıbbi doküman kavramlarını ve önemini tanımlayabilecektir.
  • Tıbbi dokümanların temel niteliklerini ve türlerini tanımlayabilecektir
  • Tıbbi kayıt ve dokümantasyon faaliyetlerinde planlama ve organizasyonda uyulması gereken ilkeleri sıralayabilecektir.
  • Tıbbi dokümantasyon süreçlerinde tıbbi sekreterin rolü, görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
  • Hasta dosyalarının düzenlenmesini yapabilecektir.
  • Hasta dosyası ve diğer tıbbi dokümanların içeriğini listeleyebilecek; derecelendirebilecek ve hasta dosyalarında standardizasyonunu sağlayabilecektir.
  • Tıbbi dokümantasyonla ilgili hukuki ve etik düzenlemeleri tanımlayabilecektir.
  • On parmak F klavye ile yazabilecek ve hızlı yazmanın önem ve avantajını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bilgi Yönetimi Kavramı ve Süreci; Belge Yönetimi Kavramı ve Süreci; Belge Yönetim Süreci; Tıbbi Dokümantasyona Yönelik Temel Kavramlar Ve Özellikler; Tıbbi Dokümantasyon/Tıbbi Kayıtlarla İlgili Temel Kavramlar Ve Tanımlar; Tıbbi Dokümantasyoncu ve Tıbbi Sekreter Meslek Tanımları; Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreterlerin Sağlık Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi; Tıbbi Dokümanlar:Hasta Dosyaları; Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Diğer Tıbbi Dokümanlar; Tıbbi Dokümantasyon ve Hukuki Düzenlemeler; Tıbbi Dokümantasyon Sürecinde Karşılaşılabilecek Etik Konular; 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin Amaç ve Hedefleri Tıbbi Dokümantasyona Giriş I Veri, Enformasyon, Bilgi Kavramları Kurumsal Bilgi Yönetim Süreci Klavye Klavye Kullanımı Genel Esaslar Bilgisayar laboratuvarının çalışma kurallarının açıklanması. Bilgisayar klavyesi ve tuşlarının tanıtılması. Klavye Bilgisi (Q ve F klavyeler) Klavye kullanımı ve oturma düzeni Oturuş biçimi Klavyede bulunan sıralar Aralık çubuğu, Enter tuşu, Elleri temel sıra tuşlarına yerleştirme Yard. Doç. Dr. Salih Avcı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.1-12
2 Tıbbi Dokümantasyona Giriş II Belge Yönetimi Kavramı ve Süreci Kurumsal iletişimde belge ve belge işleyiş sistemi 10 Parmak F Klavye Temel sıra tuşları - Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi UİEA – KMLY harfleri Temel sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Yard. Doç. Dr. Salih Avcı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.14-24
3 Kurumsal İletişimde Belge Yönetim Süreci Yazışma, form, rapor, talimat yönetimi Dosyalama işlemleri ve sistemleri 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Temel sıra tuşları - Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi UİEA – KMLY harfleri Temel sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Yard. Doç. Dr. Salih Avcı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.14-24
4 Tıbbi Dokümantasyona Yönelik Temel Kavramlar Ve Özellikler Tıbbi dokümantasyon/tıbbi kayıt tanımı ve önemi Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi Tıbbi Dokümantasyonun Sağlık Hizmetlerinde Önem ve Rolü 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Temel sıra tuşları (Ü,T,Ş) – Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi Temel sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Yard. Doç. Dr. Afife Yurttaş, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.22-34, 63-70
5 Tıbbi Dokümantasyon/Tıbbi Kayıtlarla İlgili Temel Kavramlar Ve Tanımlar Tıbbi kayıt sistemi Tıbbi kayıt çeşitleri Tıbbi kayıtlarla ilgili temel kavramlar Dökümantasyon/kayit süreci Tibbi kayıt tutmanin nedenleri Tibbi kayıtlarda dikkat edilmesi gereken hususlar Tibbi kayıt ilkeleri 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Temel sıra tuşları (Ü,T,Ş) – Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi Temel sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Yard. Doç. Dr. Hatice Durmaz, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.3-14
6 Tıbbi Dokümantasyoncu ve Tıbbi Sekreter Meslek Tanımları Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreterlerin Sağlık Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi Tıbbi Sekreterlerin Çalışma Alanları Poliklinik, Klinik, Anabilim Dalı Sekreterliklerinin Görev Alanları Tıbbi Sekreterlerin Hak ve Sorumlulukları 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşları – Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi I,C,O,Ç – DZRS harfleri Yard. Doç. Dr. Kübra Gökalp, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.252-263
7 Tıbbi Dokümantasyon: Hasta Dosyaları- I Hasta dosyalarının yapısı ve nitelikleri Hasta dosyalarının sağlık hizmetleri açısından önem ve rolü Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanları Hasta dosyalarının standartizasyonu Hasta dosyalarının mülkiyeti Hasta dosyalarının gizliliği 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşları – Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi I,C,O,Ç – DZRS harfleri Yard. Doç. Dr. Gülay İpek Çoban, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.203-214
8 1. Ara Sınav
9 Tıbbi Dokümantasyon: Hasta Dosyaları – II Hasta dosyalarını oluşturan tıbbi dokümanlar Hasta giriş kâğıdı Tıbbi müşahade ve muayene kâğıdı Derece kâğıdı Hasta tabelası Röntgen istek kâğıdı ve raporları Laboratuvar İstek Kâğıdı ve Tetkik Raporları Ameliyat Kâğıdı Hastanın Muayene İstek Formu Aydınlatılmış Onam Formu Çıkış Özet/ Epikriz vb. 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşları – Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi Orta Parmak tuşları (G,V- N,B) Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H) Küçük Parmak tuşları ( F,J – P) Yard. Doç. Dr. Gülay İpek Çoban, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.203-214
10 Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Diğer Tıbbi Dokümanlar Yataksız sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbi dokümanlar Yataklı tedavi kuruluşlarinda kullanılan tıbbi dokümanlar Tıbbi raporlar Tıbbi-idari raporlar Sağlık raporları Hastalık raporları Tıbbi-bilimsel raporlar Tıbbi- adli raporlar Alt ve üst sıra tuşları – Tuş yerlerine göre parmakların yerleşimi Orta Parmak tuşları (G,V- N,B) Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H) Küçük Parmak tuşları ( F,J – P) Prof. Dr. Gülşen Eryılmaz, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.160-170
11 Tıbbi Dokümantasyon ve Hukuki Düzenlemeler Tıbbi dokümanlarin hukuksal yönden önemi Sağlık kurumlarinin ve çalışanların Tıbbi dokümanlarla ilgili yükümlülükleri Tıbbi dokümanlarin hukuken kullanıldığı yerler Tıbbi dokümanlarla ilgili yasal düzenlemeler Tıbbi dokümanların yanlış ya da eksik tutulmasından kaynaklanabilecek hukuki sorunlarla ilgili yasal düzenlemeler 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Küçük parmak tuşları (Q.X,W) Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Büyük harf ve silme tuşlarının çalışmaları Tüm harfler ile büyük harf çalışmaları Harf silme çalışmaları Temel sıra, alt ve üst sıra tuşları çalışmaları Noktalama işaretlerinin tanıtımı Yazı çalışmaları içerisinde noktalama işaretlerinin kullanımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Doç. Dr. Serap Aktaş, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.41-59
12 Tıbbi Dokümantasyon Sürecinde Karşılaşılabilecek Etik Konular Tıbbi sekreterler için mesleki etik kodlar Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerinde karşılaşılabilecek etik konular 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Doç. Dr. Ayşe Gürol, Tıbbi Dokümantasyon, Atatürk Üniversitesi Yayını, sf.268-278
13 Ödev Sunumları 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları
14 Ödev Sunumları 10 Parmak F Klavye İle Yazma Çalışmaları Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı  Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969  Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Türk Sağlık Eğitim Vakfı, Ankara, 2002.  Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Seçkin Kitapçılık, Ankara, 2002.  PowerPoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller  Kandur H., Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS kriterleri Referans Modeli)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
15
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest