TDS 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 101
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramları, tarihçesini, önemini kavrayarak, tıbbi sekreterliğin tanımını, tıbbi sekreterin doktor, hemşire, hasta ve hasta yakınları ile ilişkileri, görevleri, karşılaşabileceği güçlükler ve çözüm yöntemlerini tanımlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Tıbbi dokümanları tanımlayabilir, önemini ayırt edebilir.
  • 2. Tıbbi dokümanların temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • 3. Hasta dosyalarının önemini tanımlayabilir, hasta dosyalarındaki evrakı derecelendirebilir, standardizasyonunu sağlayabilir.
  • 4. Etkili iletişim kurar.
  • 5. Elektronik ortamda tıbbi verileri kayıt edebilir, tekrar kullanımını sağlayabilir, elektronik evrakı dosyalayabilir, düzenleyebilir, depolayabilir.
  • 6. 10 parmak F klavye kullanabilir.
Tanımı 1. Bilgi, veri, bilgi ve belge kaynakları tanımı, türleri ve özellikleri 2. Bilim, bilgi ve bilgi kaynaklarının sınıflandırılması, sınıflama türleri 3. Bilgi ve belge sistemleri, bilgi ve belge yönetimi kavramları, amacı ve yararların 4. Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar\n5. Tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi\n6. Tıbbi dokümanların özellikleri\n7. Tıbbi dokümanların kalitesi\n8. Tıbbi kayıtların kapsamı, önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, düzenlenmesi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması\n9. Belge yönetimi, amacı ve faydaları\n10. Türkiye’deki yataksız sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon ve veri toplama \n11. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon ve sağlık bilgi sistemleri\n12. Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları mevzuatı\n13. Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları \n14. Veri toplama ve bildirim formlarının kullanımı\n15. F klavye çalışmaları;\n1. Standart Türk F klavyesi\n2. F Klavyeyi niçin kullanmalıyız?\n3. Oturuş şekli\n4. Klavyede bulunan sıralar\n5. Aralık çubuğu\n6. Enter tuşu\n7. Elleri temel sıra tuşlarına yerleştirme\n8. Temel sıra tuşları (UİEA – KMLY)\n9. Diğer temel sıra tuşları (Ü,T,Ş)\n10. Alt ve üst sıra tuşları (I,C,O,Ç – DZRS)\n11. Orta Parmak tuşları (G,V- N,B)\n12. Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H)\n13. Küçük Parmak tuşları ( F,J – P)\n14. Küçük parmak tuşları (Q.X,W)\n15. Büyük harf ve silme tuşları\n16. Noktalama işaretleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Dokümantasyona Giriş Tıbbi dokümantasyon dersinin amacı Tıbbi dokümanların tarihçesi  Eski Mısır, Yunan, Roma ve Bizans dönemleri  Yahudiler ve Müslümanlar Dönemleri  Orta çağ, Rönesans, on yedinci – yirminci yüzyıllardaki gelişmeler 10 parmak F Klavye Klavye, klavye kullanımının genel esasları, klavye kullanımı ve oturma düzeni, oturuş biçimi. Klavyede bulunan sıralar; aralık çubuğu, enter tuşu, elleri temel sıra tuşlarına yerleştirme. Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.2-6
2 Tıbbi Dokümantasyona Yönelik Temel Kavramlar ve Özellikler Tanımı, tipleri Hasta, hastane, doktor, adli tıp, halk sağlığı ve tıbbi araştırmalar yönünden önemi 10 parmak F Klavye Klavye; temel sıra tuşları, tuş yerine göre parmakların yerleşimi. Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.10-18
3 Tıbbi Dokümanların Gelişmesi Tıbbi sekreterlerin eğitimi ve uluslararası düzeyde örgütlenmesi sonucunda tıbbi dokümanların gelişmesi Tıbbi sekreterlik tanımı, önemi Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlerin sağlık hizmetlerindeki yeri ve önemi 10 parmak F Klavye Klavye; temel sıra tuşları-tuş yerine göre parmakların yerleşimi Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 sf.177-180
4 Doküman ve Dokümantasyon Kavramları Kurumsal iletişimde belge işleyiş/akış sistemleri, Belge yönetiminde yazışma, form, rapor, Talimat yönetimi, Belge yönetimi ve dosyalama sistemleri, 10 parmak F Klavye 1. Temel sıra tuşları (UİEA – KMLY) 2. Diğer temel sıra tuşları (Ü,T,Ş) 3. Alt ve üst sıra tuşları (I,C,O,Ç – DZRS) 4. Orta parmak tuşları (G,V- N,B) 5. Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H) 6. Küçük parmak tuşları ( F,J – P) 7. Küçük parmak tuşları (Q.X,W) Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.10-18
5 Tıbbi Dokümantasyonun Sağlık Hizmetlerindeki Önemi ve Rolü Tıbbi dokümantasyonun uluslararası kullanımı Türkiye’de sağlık kayıtları 10 parmak F Klavye 1. Temel sıra tuşları (UİEA – KMLY) 2. Diğer temel sıra tuşları (Ü,T,Ş) 3. Alt ve üst sıra tuşları (I,C,O,Ç – DZRS) 4. Orta parmak tuşları (G,V- N,B) 5. Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H) 6. Küçük parmak tuşları ( F,J – P) 7. Küçük parmak tuşları (Q.X,W) Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 sf.173-180
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Hasta Dosyaları- I Hasta Dosyaları;  Gizliliği, mülkiyeti ve düzenlenmesi  İçerisinde yer alan evrakın primer, sekonder ve geçici evrak olarak değerlendirilmesi  Hasta dosyalarının yapısı ve nitelikleri  Hasta dosyalarının sağlık hizmetleri açısından önem ve rolü  Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanları Hasta Dosyalarının Standardizasyonu  Kağıtların tanınmasında renk ve diğer sembollerin kullanılması, kağıdın özelliği,  Başlıkların standardizasyonu 10 parmak F Klavye 1. Temel sıra tuşları (UİEA – KMLY) 2. Diğer temel sıra tuşları (Ü,T,Ş) 3. Alt ve üst sıra tuşları (I,C,O,Ç – DZRS) 4. Orta parmak tuşları (G,V- N,B) 5. Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H) 6. Küçük parmak tuşları ( F,J – P) 7. Küçük parmak tuşları (Q.X,W) Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.18-38
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Hasta Dosyaları – II Hasta dosyalarını oluşturan tıbbi dokümanlar, Hasta giriş kâğıdı, Tıbbi müşahade ve muayene kâğıdı, derece kâğıdı, hasta tabelası, röntgen istek kâğıdı ve raporları, laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları, ameliyat kâğıdı, hastanın muayene istek formu, aydınlatılmış onam formu, çıkış özet/ epikriz vb. 10 parmak F Klavye 1. Temel sıra tuşları (UİEA – KMLY) 2. Diğer temel sıra tuşları (Ü,T,Ş) 3. Alt ve üst sıra tuşları (I,C,O,Ç – DZRS) 4. Orta parmak tuşları (G,V- N,B) 5. Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H) 6. Küçük parmak tuşları ( F,J – P) 7. Küçük parmak tuşları (Q.X,W) Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.18-38
8 1. Ara Sınav
9 Tıbbi Dokümantasyon ve Hukuki Düzenlemeler Tıbbi dokümanların yanlış ya da eksik tutulmasından kaynaklanabilecek hukuki sorunlarla ilgili yasal düzenlemeler 10 parmak F Klavye 1. Temel sıra tuşları (UİEA – KMLY) 2. Diğer temel sıra tuşları (Ü,T,Ş) 3. Alt ve üst sıra tuşları (I,C,O,Ç – DZRS) 4. Orta parmak tuşları (G,V- N,B) 5. Yüzük parmağı tuşları (G,Ö – H) 6. Küçük parmak tuşları ( F,J – P) 7. Küçük parmak tuşları (Q.X,W) Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.38-58
10 Tıbbi Sekreterin Sorumlulukları Dokümantasyona ilişkin yasal sorumlulukları Yazışmadaki ve kayıtlamadaki sorumlulukları Dokümanların saklanma süreleri Hasta dosyalarının saklanma süresi Diğer dokümanların saklanma süreleri Dokümantasyon ile ilgili mevzuat Yazışma kuralları Arşiv yönetmeliği 10 parmak F Klavye Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları, Büyük harf ve silme tuşlarının çalışmaları. Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 sf.119-154
11 Dosya saklama önemi ve yöntemleri Hasta dosyalarının mülkiyeti, Hasta dosyalarının gizliliği, Otomasyon Otomasyon tanımı, amacı ve güvenliği Kurum içi otomasyon Ulusal düzeydeki otomasyon Arşivleme ve otomasyonun hukuksal rolü 10 parmak F Klavye Büyük harf ve silme tuşlarının çalışmaları, tüm harfler ile büyük harf çalışmaları, harf silme çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 sf.248-252
12 Tıbbi Yazışmalar İstatistik formları, özellikleri, gönderilme şekilleri İhbarı zorunlu hastalıklar formu, sevk formu, nakil formu özellikleri, gönderilme şekilleri Adli yazışmalar, özellikleri, gönderilme şekilleri Tamamlama yazışmaları Özet ve Önemi Özetlerin özellikleri, önemi, şekil ve içeriği, bütünlük, uygunluk, doğruluk ve anlatım biçimi Çıkış özeti, dosya özeti ve aralarındaki fark Dokümanların Saklanması Dosyalama yöntem ve şekilleri Sıralama yöntemleri, alfabetik sıralama, konuya göre sıralama, nümerik sistem 10 parmak F Klavye Temel sıra, alt, üst sıra tuşları çalışmaları, noktalama işaretlerinin tanıtımı, yazı içerisinde noktalama işaretlerinin kullanımı. 10 parmak program üzerinden çalışmalar yapmak, yazı çalışmaları. Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 sf.233-248Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.88-120.
13 Dokümantasyonda Kalite Bilgi yönetimi Bilgi ve dokümantasyonda kalite kavramı ve ölçütleri Kalite ve kalite yönetim sistemi kavramı ve temel tanımlar Kalite Çalışmalarında Dokümantasyon Kalite yönetim sistemi ve dokümantasyon Temel dokümantasyon ve belge hiyerarşisi: Prosedür, talimat, form nasıl hazırlanır? Belge hazırlama Prosedür hazırlama Talimat hazırlama İş akışı hazırlama 10 parmak F Klavye Temel sıra, alt, üst sıra tuşları çalışmaları, noktalama işaretlerinin tanıtımı, yazı içerisinde noktalama işaretlerinin kullanımı. 10 parmak program üzerinden çalışmalar yapmak, yazı çalışmaları. Demet Özbabalık et al. Tıbbi Dokümantasyon. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2495 sf.120-124
14 2. Ara Sınav
15 Genel tekrar ve tartışma Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final

 

Dersin Kitabı  Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969  Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Türk Sağlık Eğitim Vakfı, Ankara, 2002.  Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Seçkin Kitapçılık, Ankara, 2002.  PowerPoint sunumlar
Diğer Kaynaklar  Kandur H., Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS kriterleri Referans Modeli)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
5
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
3
Final / Sözlü Sınav
1
7
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest