MYO 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büro Yönetimi-I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MYO 201
Güz
2
4
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sağlık sektöründeki bürolarda; hizmet adımları, işleyişi, büroların yönetimi, büro otomasyonu, bürolarda ergonomi, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ergonomi tekniklerini tanımlayabilir ve çalışma ortamını düzenlemede bu teknikleri kullanabilir
  • Hastane bilgi sistemlerini tanımlayabilir ve kullanabilir
  • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir
  • Bürolarda verimliliği tanımlayabilir
  • Verimliliği arttırma tekniklerini karşılaştırabilir
  • Örgütsel iletişimi tanımlayabilir ve iletişim becerilerini kullanabilir
  • İletişim sorunlarını tespit edebilir ve sorunları çözebilir
Tanımı Yönetim ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminin tarihsel gelişimi, büro türleri, örgütsel iletişim, bürolarda ergonomi ve önemi, bürolarda iş sağlığı ve güvenliği, bürolarda verimlilik, sistem iyileştirme, hastane bilgi sistemleri konuları ele alınacaktır. Konuların teorik alt yapısı uygun sınıf içi aktiviteler, tartışmalar ve öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmesine yardımcı olunacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtımı Yönetim ve Yönetici Kavramları // Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ) //Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 3-24 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
2 Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ) //Hastane Bürolarında Uygulama SUNUM: “PROBEL ve FONET Çözümlerindeki Modülleri İnceleyiniz ve Bu Modüller ile İlgili Hizmet Verimliliğini Artıracak Çözüm Önerileri Geliştiriniz” Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 25-30 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
3 Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS,,LBS,PACS, RS, OPIZ) //Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 73-145 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
4 Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme, Eşgüdümleme, Denetim// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ)// Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 159-231 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
5 Büro Kavramı ve Kapsamı Büroların Örgütlenmesi //Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ)// Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 25-41 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
6 Büro Tür ve Şekilleri// Hastane Bürolarında Uygulama//Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ) Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 45-56//http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
7 Ara Sınav
8 Bürolarda Ergonomi// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ) //Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 109-120 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
9 Örgütsel İletişim // Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ) //Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 157-196//231-251 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
10 Bürolarda Verimlilik ve Etkinlik Yönetimi //Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ)//Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 93-105 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
11 Büro Organizasyonu ve Sistem İyileştirme //Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS,LBS, PACS, RS, OPIZ) //Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 285-307 http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
12 Büro Organizasyonu ve Sistem İyileştirme //Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL ve FONET Çözümlerini İnceleme: HBYS, LBS, PACS, RS, OPIZ) //Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 317-342http://www.probel.com.tr/ http://www.fonetyazilim.com/
13 Portfolyo Sunumu
14 Dersin Gözden Geçirilmesi
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Prof. Dr.Budak,Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Prof. Dr. Ertürk, M.(2012). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 6. Baskı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011). Büro Yönetimi/ Büro Yönetimi Modelleri, Ankara Tınar, M. Y.(1996). Çalışma psikolojisi, İzmir, 1. Baskı MPM Yayınları TÜBİTAK, (2013). 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi(4-6 Ekim 2012) Bildiri Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Tıp ve Sağlık Mevzuatı Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
10
20
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
10
1
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest