MYO 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büro Yönetimi-I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MYO 201
Güz
2
4
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yönetim ve büro yönetimi kavramları; büro türleri; bürolarda ergonomi ve önemi; bürolarda verimlilik; sistem iyileştirme; bilgi sistemleri ve büro otomasyonu konuları hakkında öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; • Ergonomi tekniklerini tanımlayabilir ve çalışma ortamını düzenlemede bu teknikleri kullanabilir • Bilgi sistemleri ve büro otomasyonunu tanımlayabilir ve kullanabilir • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir • Bürolarda verimliliği tanımlayabilir • Verimliliği arttırma tekniklerini karşılaştırabilir
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; • Ergonomi tekniklerini tanımlayabilir ve çalışma ortamını düzenlemede bu teknikleri kullanabilir
  • • Bilgi sistemleri ve büro otomasyonunu tanımlayabilir ve kullanabilir •
  • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir
  • • Bürolarda verimliliği tanımlayabilir •
  • Verimliliği arttırma tekniklerini karşılaştırabilir
Tanımı Bu ders; Öğrencilerin yönetim ve büro yönetimi kavramları; büro türleri; bürolarda ergonomi ve önemi; bürolarda verimlilik; sistem iyileştirme; bilgi sistemleri ve büro otomasyonu konuları hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır." konularını kapsamaktadır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtımı Yönetim ve Yönetici Kavramları Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 3-24
2 Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 25-30
3 Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 142-154
4 Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme, Eşgüdümleme, Denetim Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 191-215
5 Büro Kavramı ve Kapsamı Büroların Örgütlenmesi Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 25-41
6 Büro Tür ve Şekilleri Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 45-56
7 Büroları Ergonomisi ve ve Tasarımı Sunum: Ergonomik Kurallara Uygun Büro Tasarımı Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 109-120 http://www.homestyler.com/designer/sadik@studiooffices.com
8 Ara sınav
9 Bürolarda İş Sağlığı ve Güvenliği- Konuk Konuşmacı (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı) Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları
10 Örgütsel İletişim Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 231-251
11 Bürolarda Verimlilik ve Etkinlik Yönetimi Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 93-105
12 Büro Organizasyonu ve Sistem İyileştirme Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 109-120
13 Büro Otomasyonu ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama: HBYS ile ilgili yazılım programı uygulamaları Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 255-280
14 Sunum
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı

Prof. Dr. Efil İ., İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 11. Baskı Doç. Dr. Tutar H., Yrd. Doç. Dr. Altınöz M., Büro Yönetimi ve İletişim Teknikler, Ankara, 8. Baskı

Diğer Kaynaklar Prof. Dr.Budak,Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Prof. Dr. Ertürk, M.(2012). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 6. Baskı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011). Büro Yönetimi/ Büro Yönetimi Modelleri, Ankara Tınar, M. Y.(1996). Çalışma psikolojisi, İzmir, 1. Baskı MPM Yayınları TÜBİTAK, (2013). 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi(4-6 Ekim 2012) Bildiri Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Tıp ve Sağlık Mevzuatı Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
11
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest