MYO 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sekreterlik Hizmetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MYO 102
Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; sekreterlik mesleğini tanıyarak, sekreterlik mesleğinin gerekliliği ve önemi ile birlikte meslek bilincini kazanmalarını sağlamak; sekreterlik işlerinin organizasyonunu ve iş planı yapabilmesini sağlamak; kişilerarası ve kurumsal iletişim alanındaki ve tıbbi sekreterlik alanındaki teknikleri kullanması ve kurumsal organizasyonun aşamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi, beceriyi kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sekreterlik mesleğinin tanımını yapabilecek
  • Sekreterlik işlerinin organizasyonu ve iş planı adımlarını tanımlayabilecek
  • İletişim becerilerini kullanabilecek
  • Tıbbi sekreterlik tekniklerini kullanabilecek
  • Kurumsal organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Ders Tanımı 1. Sekreterlik mesleğinin is yaşamındaki yeri ve önemi; sekreterlik mesleğinin yerine getirilmesinde sahip olunacak temel özellikler; 2. sekreterlik hizmetleri; 3. telefonda konuşma; toplantı yönetimi, randevuların düzenlenmesi; konuk ağırlama; 4. is gezisi düzenleme; yöneticiye karsı sorumluluklar; 5. tıbbi sekreterlik mesleği genel tanımı; çalışma alanları, görev ve sorumlulukları, 6. mesleki etik ve örgütlenme, meslek imajı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sekreterlik Mesleği Tanımı Sekreterlik Mesleğinin İşlevi Sekreterlik Türleri Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri Sayfa: 3-15
2 Sekreter Nitelikleri Mesleki Nitelikler Kişisel Nitelikler Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri Sayfa: 24-39
3 Repertuar Sözlük İşletme Hakkında Bilgiler Fihrist Telefon Rehberi Seyahat Bilgileri Kartvizit Kataloğu Ajanda Sekreter El Kitabı ve Not Defteri Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri Sayfa: 39-45
4 İletişim Tanımı İletişim Türleri Kişi içi iletişim Kişilerarası İletişim //Örgütsel iletişim Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 49-53 Sağlıkta İletişim Sayfa: 3-28
5 Empatik İletişim Sağlık Hizmetlerinde Empatinin Önemi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sayfa: 6-9 Sağlıkta İletişim Sayfa: 28-34
6 Yönetim Sürecinde Sekreterin Yeri ve İşlevi Planlama, organizasyon, eşgüdüm, yürütme, denetim işlevleri/İş Planı İş Organizasyonu Sayfa: 15-40/ İş Planı Sayfa: 2-33
7 Ara Sınav
8 Öğrencileri Seminer çalışmasının iş akışı hakkında bilgilendirme/Konu seçimi/ SEMİNER; KONFERANS; SEMPOZYOM Bilimsel bir etkinliğin planlanması, duyurulması, gerçekleştirilmesi, etkinliğin ölçümlenmesi
9 Organizasyon Tanımı ve Konusu Organizasyonların Amaçları Yararları İlkeleri Ve İşlevi Organizasyon Hizmet Alanları Sayfa:3-9 Sayfa: 23-33
10 Organizasyonun Çeşitleri Organizasyon (Etkinlik) Yönetim Süreçleri Organizasyon Hizmet Alanları Organizasyon Hizmet Alanlarını Etkileyen Unsurlar Organizasyon Çalışmalarında Kullanılan Araçlar Organizasyonda Kullanılacak Araçların Seçimine Etki Eden Faktörler Organizasyon Hizmet Alanları Sayfa: 37-50
11 Kurumsal Organizasyon Tanımı, Amaçları, Yapısı, Aşamaları Kurumsal Organizasyonun Yarar ve Özellikleri Kurumsal Organizasyon Sayfa: 6-23
12 Kurumsal Organizasyon Çeşitleri 1 Açılış – Temel Atma Ayrılış (Jübile) - Hoşgeldin Seminer Konferans Panel Toplantı Bayi Toplantısı Açık Oturum Kurumsal Organizasyon Sayfa: 27-39
13 Kurumsal Organizasyon Çeşitleri 2 Tanıtım (Lansman) Kampanya Promosyon Sponsorluk Road Show Törenler Konser Turne Yarışma Kurumsal Organizasyon Sayfa:44-58
14 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sayfa:251-267
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011), Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri\\n( 346SBI049), Ankara\\nYatkın, A.ve Yatkın, Ü. N.(2010).Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara,3. Baskı\\nMEGEP(2007), Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Organizasyon Hizmet Alanları, Ankara\\nMEGEP(2007), Büro Yönetimi Ve Sekreterlik İş Planı, Ankara\\nMEGEP(2011), Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Kurumsal Organizasyon(342pr0006),Ankara\nProf. Dr. Ataklı, A. ; Yrd. Doç. Dr. Kaplan, A.(2016), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Ankara
Önerilen Okumalar/Materyaller Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969\nYard. Doç. Dr. Mehmet Altınöz, Günümüz İş Ortamında Sekreterlik, Yargı Yayınları, 1997\nDoç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Öğr. Gör. Pınar Coşan, Yönetici Asistanlığı, Asil Yayınları, 2004\nAkyay Uygur, Hakan Koç, Sekreterlik Teknikleri, Detay Yayıncılık, 2009 \nYard. Doç. Dr. Hasan Tutar, Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları, Nobel Yayınları, 2001\nDoç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Hasan Tutar, Çağdaş Büro Yönetimi, ,2003 Kandur H., Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS kriterleri Referans Modeli)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
2
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
-
-
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Seminer/Çalıştay
-
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
14
Final Sınavı
1
16
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest