BLG 154 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Ofis Programları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BLG 154
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bilgisayar ofis programlarına giriş düzeyinde bilgi sağlanması, sunum geliştirme teknikleri, veri tabanı geliştirme ve yönetimi ile Publisher ve excel programlarının kullanımının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Power pointte; metin, resim ve grafikleri aktararak slaytlar hazırlayabilecektir
  • Power point programını açıklayabilecektir
  • Publisher programını açıklayabilecektir
  • Excel programını kullanarak fonksiyon ve grafik tanımlayabilecektir
  • Outlook programını açıklayabilecektir
Tanımı Sunum hazırlama teknikleri, MS Powerpoint programlarının kullanımı, veritabanı yönetimi programının kullanımı, Publisher programının kullanımı ve Excel programının kullanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunum hazırlama teknikleri Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 267
2 MS Powerpoint programlarının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 275
3 MS Powerpoint programlarının kullanımı : örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 285
4 Basılı Yayın Hazırlama (Publisher); menüler, kısayol Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 290
5 Basılı Yayın Hazırlama (publisher): örnekler Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 295
6 Microsoft Office Outlook programı; menüler, kısayol Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, S.339
7 Microsoft Office Outlook programı; örnekler Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, S.351
8 Ara Sınav
9 İleri EXCEL (Hesap İşlemci programı) uygulamaları: örnek 1 ve veritabanı oluşturma: örnek 3 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 159
10 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S.165
11 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 3 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 180
12 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 4 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S.195
13 Veritabanı yönetimi programının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 209
14 Veritabanı yönetimi programının kullanımı ve veritabanı oluşturma: örnek 1 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 228
15 Veritabanı yönetimi programının kullanımı ve veritabanı oluşturma: örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 255
16 Final

 

Dersin Kitabı 1- Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri) Yrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013
Diğer Kaynaklar 1-Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, 2006 2-Öğretim Üyesinin OASIS üzerinden e-mail yoluyla vereceği ek notlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest