Hakkımızda

Merhaba;

Çağımız hızla değişmekte ve gelişmektedir. Biz de İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bu değişim ve gelişime katkıda bulunmakta ve hatta öncülük etmekteyiz. İnsan sağlığı şüphesiz hayattaki en önemli unsurlardan biri. Bu inançla gösterdiğimiz hassasiyeti sağlık alanında nitelikli insan gücü yetişmek için kullanmaktayız. Sizler de bu inanç ve duyarlılıkta iseniz bizimle birlikte yol almaya ne dersiniz?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında sağlık hizmetleri alanında kaliteyi arttırmak; sağlık alanındaki her türlü dokümanın (bireysel sağlık kayıtları, sağlık kurumları ile ilgili verileri içeren belgeler vb.) kayıtlarının bilimsel kurallara uygun olarak tutulması, organize edilmesi, sağlık dokümanlarına erişimin güvenli ve doğru biçimde sağlanması için bilgi ve belge organizasyonunda görev alacak; kalifiye, iletişimi ve sorumluluk duygusu kuvvetli, sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren ve çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek özellikler taşıyan mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerimize; deneyimli öğretim elemanları aracılığıyla yabancı dil, bilgisayar programları, klavye teknikleri, tıp kütüphaneciliği, büro yönetimi, yazışma teknikleri ve sekreterlik hizmetleri gibi konularda dersler verilecektir.

Ayrıca, üniversitemiz dahilinde her türlü akademik ve sosyal olanaklardan yararlanma fırsatı öğrencilerimizi beklemektedir.

Ayrıca, program öğrencilerimiz Üniversitemizin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında eğitim uygulamaları yapma fırsatına sahip olacaklar, mesleki gelişimlerini uygulama yaparak sürdüreceklerdir.

Bu programdan mezun olan öğrencilere Ön Lisans Diploması ve “Tıbbi Sekreter” ünvanı verilir.

Mezunlarımız;

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, sağlık sigorta şirketlerinde, tıbbi malzeme ve ilaç firmalarında, sağlık kurumu arşivlerinde, klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimleri başta olmak üzere çeşitli birimlerde iş bulma olanağına sahiptirler.

Program mezunlarımızın, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi Bölümlerinde lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.


HABERLER